Indkaldelse: fyrtårnsprojekter 2023

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til fyrtårnsprojekter, der fremmer innovative teknologier, bidrager til en grønnere verden samt skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

MUDP's handlingsplan for 2023 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen. Find handlingsplanen her.

Der udbydes en pulje på ca. 57 mio. kr. i 2023. 

 

Opslaget er offentliggjort den 7. marts 2023.

 

 

Indkaldelse af ansøgninger til fyrtårnsprojekter

Ansøgningsskema, fyrtårnsprojekter

Vejledning til ansøgningsskema for fyrtårnsprojekter

Budget- og regnskabsskabelon

Overordnet budget, ansøgt tilskud og egenfinansiering

Tidsplan for projektet, skabelon

Underskriftsblad

Fuldmagt

Notat om projekter i udlandet / udenlandske ansøgere

Modeller for organisering af fyrtårnsprojekter

Skabelon til sparring på projektidé

Skabelon til fyrtårnspitch

 

Nyt selvbetjeningsmodul introduceres i 2023

I 2023 indføres, som noget nyt, et digitalt selvbetjeningsmodul til brug i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til MUDP. Link til selvbetjeningsmodulet samt vejledningsbilag hertil vil være tilgængeligt senest fra 25. april 2023, og ansøgere skal beregne ca. 20 minutter på at indtaste i selvbetjeningsmodulet, plus ca. 5 minutter pr. medansøger. Ansøgere anbefales at logge på selvbetjeningsmodulet i god tid inden ansøgningsfristen.

Informationsmøder

MUDP holder informationsmøder i uge 15. 

Se program, og tilmeld dig;

Tilmelding til informationsmøde i Aarhus d. 12. april 2023

Tilmelding til informationsmøde i Odense d. 14. april 2023

Få sparring på din idé

Potentielle ansøgere har mulighed for at få sparring på deres projektidé ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse (skabelon findes i bilagene her på siden). MUDP-sekretariatet vil på baggrund af denne give uformel mundtlig feedback.

 

Alle, der overvejer at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt, får herudover mulighed for mundtligt at fremlægge ideen for sekretariatet. Send en udfyldt pitch (findes i bilagene på denne side) til sekretariatet senest d. 17. april kl. 12.00. Pitch-samtaler holdes i uge 18.