Aktuelle opslag

På siden her kan du få et overblik over aktuelle ansøgningsrunder.

MUDP - Ansøgningsrunder


MUDP 2018 - Tre puljer
 

Demonstration af miljøteknologi i fuldskala, Udvikling, test- og demonstration af miljøteknologi samt Grøn Innnovationspulje
Puljerne er offentliggjort den 26. januar 2018 - Der er lukket for ansøgninger


Pulje til måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg
 

Puljen er offentliggjort 5. december 2017 - Der er løbende ansøgning frem til den 20 november 2018. 

 

MUDP opslaget fra 2017 og tidligere år kan findes til almindelig information under:

Tidligere opslag