Aktuelle opslag

På siden her kan du få et overblik over aktuelle ansøgningsrunder.

Kuglepen underskriver ansøgningskema

MUDP - Ansøgningsrunder


MUDP yder tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi i fuldskala.

Ansøgningsfrister

Fyrtårnsprojekter

Ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekter

14. august 2020, kl. 12.00

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer
 

Udviklings,- test- og demonstrationsprojekter samt verifikation af miljøteknologi (ETV)

Ansøgningsfristen for støtte i 2020 er udløbet.
En ny runde forventes at åbne i april 2021.