Aktuelle opslag

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer nye, innovative teknologier, bidrager til en grønnere verden samt skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

 

MUDP's handlingsplan for 2023 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen, som findes her.

Der udbydes en pulje på ca. 122 mio. kr. i 2023. 

Bestyrelsen for MUDP har besluttet at fordele puljen tentativt som følger: 

  • 7,5 mio. kr. til Forprojekter og ETV-projekter
  • 57 mio. kr. til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 
  • 57 mio. kr. til fyrtårnsprojekter: Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala

Opslaget er offentliggjort den 7. marts 2023.

Der kan ikke længere sendes ansøgninger til For- og ETV-projekter, da fristen er overskredet.

Indkaldelse af ansøgninger til forprojekter, ansøgningsfrist d. 9. maj 2023 kl. 12.00


Indkaldelse af ansøgninger til verifikation af miljøeffetive teknologier (ETV-projekter), ansøgningsfrist d. 9. maj 2023 kl. 12.00


Der kan ikke længere sendes ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, da fristen er overskredet.

Indkaldelse af ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, ansøgningsfrist d. 7. juni 2023 kl. 12.00


Indkaldelse af ansøgninger til fyrtårnsprojekter, ansøgningsfrist d. 23. august 2023 kl. 12.00

 

Nyt selvbetjeningsmodul introduceres i 2023

I 2023 indføres, som noget nyt, et digitalt selvbetjeningsmodul til brug i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til MUDP. Link til selvbetjeningsmodulet samt vejledningsbilag hertil vil være tilgængeligt senest fra 25. april 2023, og ansøgere skal beregne ca. 20 minutter på at indtaste i selvbetjeningsmodulet, plus ca. 5 minutter pr. medansøger. Ansøgere anbefales at logge på selvbetjeningsmodulet i god tid inden ansøgningsfristen.

 

Selvbetjeningsmodul

MUDPs link til selvbetjeningsmodulet for ansøgningsrunde 2023.

Ansøg her.

 

Til medansøger, der søger på vegne af hovedansøger - se nedenstående vejledning:

Vejledning: Medansøger, der søger på vegne af hovedansøger

Få sparring på din idé

Alle projekttyper kan løbende indsendes en 1-sides beskrivelse af en projektidé, hvorefter og medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen. Benyt den særlige skabelon til beskrivelse af projektideen:
Skabelon til MUDP-projektideer


Særligt for fyrtårnsprojekterne vil der også være mulighed for mundtligt at fremlægge din idé for en af ​​MUDP-sekretariatets medarbejdere og få feedback. Benyt den særlige skabelon til brug for fyrtårns-pitch:

Skabelon til fyrtårns-pitch

Frist for at sende ptich til sekretariatet er mandag d. 24. april 2023 kl. 12.00 (BEMÆRK NY FRIST). 

Informationsmøder

MUDP holder online informationsmøde i april. 

Se program, og tilmeld dig;

 

Tilmelding til online informationsmøde d. 25. april 2023