Aktuelle opslag

På siden her kan du få et overblik over aktuelle ansøgningsrunder.

Kuglepen underskriver ansøgningskema

MUDP - Ansøgningsrunder

En ny runde forventes at åbne primo februar 2021.


MUDP yder tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi i fuldskala.

Ansøgningsfrister

Fyrtårnsprojekter

Ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekter i 2020 er udløbet.

 

Udviklings,- test- og demonstrationsprojekter samt verifikation af miljøteknologi (ETV)

Ansøgningsfristen for støtte i 2020 er udløbet.