Aktuelle opslag

På siden her kan du få et overblik over aktuelle ansøgningsrunder.

Kuglepen underskriver ansøgningskema

MUDP - Ansøgningsrunder


MUDP yder tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi i fuldskala.

Ansøgningsfrister

Udviklings,- test- og demonstrationsprojekter samt verifikation af miljøteknologi (ETV)

30. april 2020, kl. 12.00

Fyrtårnsprojekter

One-pager og pitch: 
10. marts 2020, kl. 23.59

Ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekter
14. august 2020, kl. 12.00

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer