Aktuelle opslag

På siden her kan du få et overblik over aktuelle ansøgningsrunder.

Kuglepen underskriver ansøgningskema

MUDP - Ansøgningsrunder


MUDP - Udvikling, test og demonstration samt demonstration af miljøteknologi i fuldskala

Offentliggjort den 8. februar 2019 - klik på linket for at se ansøgningsfrister

MUDP - måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg 

Offentliggjort 18. december 2018 - Der er løbende ansøgning frem til den 20. november 2019. 

MUDP opslaget fra 2018 indenfor teknologiudvikling mv. samt opslag fra tidligere år kan findes til almindelig information under:

Tidligere opslag