Søger du tilskud under MUDP?

Se alle aktuelle opslag her.


 

Tilsagn om tilskud bevilges med hjemmel i lov om MUDP samt Bekendtgørelse nr. 1092 af 9. september 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram.  

Ansøgningsrunder med ansøgningsskemaer og frist for indsendelse af ansøgninger offentliggøres her på ecoinnovation.dk.

 

Lovgrundlag

Rammerne for MUDP er beskrevet under Lovgrundlag. Her findes Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP-loven) samt de tre bekendtgørelser for MUDP, som udmønter bestemmelser i loven.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her