Søger du tilskud under MUDP?

Rammerne for MUDP, herunder Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP-loven), er beskrevet under Lovgrundlag. Her findes også de tre bekendtgørelser for MUDP, som udmønter bestemmelser i loven.

Der er ca. 90 mio. kr. i 2019 til den samlede miljøteknologiske indsats.

Tilsagn om tilskud bevilges med hjemmel i lov om MUDP samt Bekendtgørelse nr. 1092 af 9. september 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram.  

Ansøgningsrunder med ansøgningsskemaer og frist for indsendelse af ansøgninger offentliggøres her på ecoinnovation.dk. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet (tilmelding finder du under Nyheder), så får du besked, når en runde går i gang.

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke krav ansøgningen skal opfylde herunder. Prøv også at se vores svar på FAQ, så kommer du hurtigt videre.