Søger du tilskud under MUDP?

Der er ca. 134 mio. kr. i 2020 til den samlede miljøteknologiske indsats. 

Tilsagn om tilskud bevilges med hjemmel i lov om MUDP samt Bekendtgørelse nr. 1092 af 9. september 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram.  

Ansøgningsrunder med ansøgningsskemaer og frist for indsendelse af ansøgninger offentliggøres her på ecoinnovation.dk.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet  - tilmelding finder du under Nyheder - så får du besked, når en runde går i gang.

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke krav ansøgningen skal opfylde herunder. Prøv også at se vores svar på FAQ, så kommer du hurtigt videre.

Lovgrundlag

Rammerne for MUDP er beskrevet under Lovgrundlag. Her findes Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP-loven) samt de tre bekendtgørelser for MUDP, som udmønter bestemmelser i loven.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail:

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her