Videninstitutioner

Har du brug for at finde samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med ansøgning om støtte til et projekt, kan vores kendskab til forskellige virksomheder og videninstitutioner og deres kompetencer måske være en hjælp.

Katalog over videninstitutioner - opdelt efter fagligt emne (PDF 2012)

Katalog over videninstitutioner - opdelt efter institution (PDF 2012)

Det samlede katalog er ganske omfattende. Derfor er der lavet en række uddrag baseret på mere afgrænsede emner:

Affald
Arealanvendelse
Grundvand/drikkevand
Jordforurening
Kemikalier
Klimatilpasning
Landbrug
Luftforurening
Overfladevand
Reduktion af klimapåvirkninger
Ressourceforbrug/ressourceoptimering 
Spildevand
Støj
Transport
Øvrige miljøområder