Projektservice

Projektservice drejer sig kort fortalt om sparring om og vurdering af projektideer om miljøeffektiv teknologi i relation til konkrete programmer, som man ønsker at ansøge om støttemidler. Dette gælder dog ikke for Miljøstyrelsens egne programmer.

Formålet med ordningen er, at få flere virksomheder og organisationer til at engagere sig i udvikling og demonstration af miljøeffektive teknologier. Ordningen skal bidrage til, at flere projekter, der kan føre til miljømæssige resultater, udvikles og realiseres. Et andet mål med ordningen er, at Danmark fortsat opnår en høj og helst stigende andel af EU's tilskudsmidler til projekter på miljø- og energiområdet.

Hvem kan bruge projektservice?

Alle med miljømæssigt perspektivrige ideer og projekter indenfor miljøeffektiv teknologi, og som overvejer at søge tilskud fra EU-programmer, kan bruge projektservice. Det gælder både virksomheder, iværksættere, erhvervsorganisationer og andre f.eks. myndigheder, forskere og private.
Projektservice er særligt beregnet til ideer eller projekter som samtidig har et erhvervsmæssigt potentiale eller på anden måde kan bidrage til realisering af intentionerne med den øgede satsning på udvikling og markedsføring af miljøeffektiv teknologi.

Projektservice - Hvad kan man få hjælp til?

  • Udvikling af projektideer
  • Bistand til udarbejdelse af ansøgninger
  • Finansieringsmuligheder

Vi samarbejder med bevillingsgivere og andre rådgivere vedr. finansiering af innovation - og på områder, hvor vi ikke er de bedste, henviser vi til vores samarbejdspartnere.

Hvilke projektideer?

Alle projektideer, der drejer sig om udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi er velkomne hos projektservice til en indledende vurdering.
Miljøeffektiv teknologi omfatter i den forbindelse alle teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det er eksempelvis renseteknologier, mere miljøvenlige produkter og processer og teknologiske systemer, som reducerer miljøpåvirkningen. Vindmøller, katalysatorer på biler, vandrensning, produkter uden bly og phthalater, energibesparende pumper, miljørigtigt lakseopdræt, fremstilling af biobrændstoffer, systemer til mere effektiv ressource og affaldshåndtering og design for øget levetid og genanvendelse er blot nogle få eksempler.

 Udvalgte eksempler på miljøteknologi fra danske virksomheder kan læses her (2005) 

Flere oplysninger om ordningen

Mere information om ordningen kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Miljøteknologi, e-mail: Obfuscated Email eller tlf. 72 54 40 00. 

Få gode råd

De regionale væksthuse er erstattet af  seks erhvervshuse fordelt rundt i landet. Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. 

Du kan få rådgivning om start af virksomhed i dit lokale erhvervshus. 

Find dit lokale erhvervshus her

Virksomhedsguiden