Rådgivning

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi vejleder virksomheder, iværksættere og forskere, der arbejder med udvikling og markedsføring af miljøeffektiv teknologi.

Udvikling af projektideer 

Har du en god ide, eller er du i gang med et udviklingsprojekt, har du mulighed for at drøfte det med os, og få input til at perspektivere dit projekt og dine overvejelser. Vi kan hjælpe med at vurdere det miljømæssige potentiale i nye ideer og projekter, og du kan få en vurdering af dit projekt set i lyset af miljølovgivningens udvikling på netop dit område - det kan have betydning for den kommende efterspørgsel. Du kan også få en indledende snak om muligheder for tilskud og finansiering, og vi kan henvise dig til andre relevante institutioner, som kan supplere vores vejledning. Læs mere under Projektservice eller kontakt sekretariatet

Leder du efter tilskuds- og finansieringsmuligheder?

Vi har udarbejdet et katalog over forskellige støtte- og finansieringsmuligheder i Danmark, EU og Norden til miljøeffektive teknologier. Disse dækker hele innovationsforløbet fra forskning og udvikling til demonstration og produktion. Vi udbyder også selv midler til test og demonstrationsprojekter på udvalgte områder. Læs mere under Andre ordninger

Kom godt i gang med din ansøgning

Hvis du har et projekt, som ser lovende ud, som har et stort miljømæssigt potentiale og hvor du overvejer at søge EU-tilskudsmidler, kan du få konkret bistand i forbindelse med ansøgning til udvalgte forsknings- og innovationsprogrammer. Bistanden omfatter sparring og kvalitetssikring ved udformning af selve ansøgningen, hjælp til at identificere mulige samarbejdspartnere med kompetencer, som I selv mangler m.m.. Se Projektservice

Få gode råd

De regionale væksthuse er erstattet af  seks erhvervshuse fordelt rundt i landet. Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. 

Du kan få rådgivning om start af virksomhed i dit lokale erhvervshus. 

Find dit lokale erhvervshus her

Virksomhedsguiden