Råd og vejledning

vejledning 1170-400

Rådgivning
Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt. Få hjælp og inspiration til dit arbejde med udvikling og markedsføring af miljøeffektiv teknologi.

Videninstitutioner

Har du brug for at finde samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med ansøgning om støtte til et projekt, kan vores kendskab til forskellige virksomheder og videninstitutioner og deres kompetencer måske være en hjælp.