Råd og vejledning

vejledning 1170-400

Rådgivning
Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt. Få hjælp og inspiration til dit arbejde med udvikling og markedsføring af miljøeffektiv teknologi.

Videninstitutioner

Har du brug for at finde samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med ansøgning om støtte til et projekt, kan vores kendskab til forskellige virksomheder og videninstitutioner og deres kompetencer måske være en hjælp.

Virk.dk

Virk.dk er en samlet erhvervsportal, hvor du kan indberette, finde data og få inspiration til vækst, herunder de offentlige tilskudsordninger.

Se mere på  virk.dk