Når du har fået tilskud fra MUDP

Her er samlet information til projekter, der modtager tilskud fra MUDP

Sekretariatet for MUDP ligger i Miljøstyrelsen. Alle projekter har en fagligt relevant kontaktperson i Miljøstyrelsen. Styrelsens kontaktperson følger om projekterne forløber som beskrevet , herunder godkender udbetalinger og evt. behov for ændringer i projekterne. Du kan finde navnet på projektets kontaktperson i projektets tilsagnsbrev.

I det følgende er beskrevet det typiske forløb et projekt gennemløber, herunder samlet evt. skemaer, der anvendes ved fx økonomisk afrapportering.