Andre ordninger

Her kan du komme videre til information om GUDP, EU LIFE og finde et katalog med overblik over andre ordninger på energi og miljøområdet.

GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Formålet med GUDP er at yde tilskud til realisering af gode idéer i fødevareerhvervet, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning gennem grøn omstilling. Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger. GUDP's sekretariat ligger dels i Miljøstyrelsen og dels i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

EU LIFE+ 2014-2020
Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. 

Katalog over tilskudsordninger til energi og miljø (PDF-format)
Kataloget dækker de fleste større ordninger indenfor miljø og energi i DK, Norden og EU, men er ikke en udtømmende liste. Kataloget er opdateret 31. maj 2018.

Statens tilskudspuljer
Statens-tilskudspuljer.dk er en offentlig tilgængelig og samlet indgang til statens tilskudspuljer. Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor tilskudsansøgere og andre interesserede på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer.