MUDP forprojekter

Forprojekt Trinity

07-04-2022

Forprojekt Trinity skal indledningsvis i lab skala bekræfte at de mineralske affaldsstrømme glasfiber, mineraluld og eternit kan gøres genanvendelige i Trinity processens termiske behandling. Forprojektet skal belyse business casen herunder investeringsbehov, procesdesign, markedsundersøgelser, miljøgodkendelser, samarbejdsaftaler samt forberede til teknologi udviklingen, som ligger i projektet ”Teknologiudvikling Trinity”, der er indsendt til MUDP.

Download slutrapport