MUDP forprojekter 2023

Re-fabrikering af kabel

27-03-2023

Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at udvikle en forbedret metode til genanvendelse af bygningsinstallationskabler, hvor kabler kan re-fabrikeres af ’hele’ kabelskrot længder, frem for granulering og omsmeltning. Dermed fastholdes den indlejrede værdi af kabler i forhold til traditionel recycling. Teknologien vil kunne medføre nye forretningsmodeller som f.eks. ’produkt som service’ løsninger, hvor der i langt højere grad er incitament til, at kabler nedtages i hele længder, der dermed kan cirkulere i lukkede kredsløb med direkte genbrug.
Konkret vil følgende undersøgelser blive gennemført som en del af forprojektet: Teknisk gennemførlighed af punktsamling og gendannelse af duktilitet (f79mbarhed), sortering og håndtering af almindeligt kabelskrot samt selektivt demonteret kabelskrot, test af mekaniske egenskaber jf. DS/EN 13602:2013, afdækning af styrker og svagheder, muligheder og risici, samt kortlægning af ressourcer for fremtidigt udviklingsarbejde.
Med projektet forventer EcoAdvice at afklare de teknologiske forhold ved og potentialet for punktsamling og re-fabrikering af kabelskrot. Desuden forventer de at kunne teste en første prototype af kobbertråd sammensat af flere kabelskrotlængder, samt at opnå teknologisk know-how til videreudvikling og fuldskala test med produktionsprocesser, der er skalérbare til færdigudvikling af egentlige produktionsanlæg.

Download slutrapport