MUDP forprojekter 2022

Forprojekt Trinity

07-04-2022

Forprojekt Trinity skal indledningsvis i lab skala bekræfte, at de mineralske affaldsstrømme glasfiber, mineraluld og eternit kan gøres genanvendelige i Trinity processens termiske behandling. Forprojektet skal belyse business casen herunder investeringsbehov, procesdesign, markedsundersøgelser, miljøgodkendelser, samarbejdsaftaler samt forberede til teknologi udviklingen, som ligger i projektet ”Teknologiudvikling Trinity”, der er indsendt til MUDP.

Download slutrapport

 

Bæredygtig opsamling, lagring og salg af makroalger

25-11-2022

I dette projekt analyseres, hvordan automatisk opsamling af makroalger og ålegræs til havs kan mindske overskydende næringsstoffer i vandmiljøet, mindske udledning af drivhusgasser, samt reducere håndterings- og transportomkostninger for kommuner og havne. Desuden kvalificeres forretningspotentialet ved videresalg af frisk biomasse med input fra private aftagere af det opsamlede råmateriale. Projektet har vist, at det er essentielt for hele værdikæden at have opdateret data for, hvor meget og af hvilken kvalitet den akvatiske biomasse er tilgængelig i forskellige perioder af året. Der er i dag kun begrænset information om hvor og hvornår det er muligt at opsamle akvatisk biomasse – specielt ålegræs af høj kvalitet er af interesse. For at kunne opsamle større mængder biomasse af ensartet kvalitet, er det afgørende for værdikæden at kunne identificere og lokalisere den frit-flydende bioressource i vandet hurtigt, da projektet har vist, at ressourcen ellers ikke kan opsamles effektivt nok og af god nok kvalitet til at skabe en kommerciel skalérbar løsning. Samtidig har projektet kvalificeret og kvantificeret, at opsamling i vandet mindsker udledningen af CH4 og CO2 i forhold til, hvis biomassen skyller op på stranden.

Download slutrapport

 

Den cirkulære tekstilløsning

25-11-2022

Hovedformålet med dette forprojektet er at skabe mulighed for at genanvende kasserede og farvesorterede tekstiler, primært fra industrien/industrielle vaskerier, og sundhedssektoren, hospitaler, plejesektoren mv. ved mekanisk genanvendelse. Både for at spare CO2, energi og vand, men også for at undgå brugen af kemi. Af fibrene fremstilles nye metervarer, der konstrueres til nye beklædningstekstiler tilbage til industrien. Et pantsystem skal motivere kunderne til at fortsætte flowet. Forprojektet skal belyse business casen.

Download slutrapport

 

Cirkulære hårde hvidevarer med sensorer og dataanalyse

30-11-2022

Projektet har til formål at forlænge levetiden på hårde hvidevarer og reducere strøm- og vandforbrug i brugsfasen ved brug af dataanalyse af IoT sensordata fra hvidevarer.
Der sælges og skrottes ca. 1 million hårde hvidevarer årligt. Mange kunne leve længere og bruge mindre strøm og vand, hvis de blev vedligeholdt, repareret, løbende software-opdateret og tilpasset maskinernes faktiske brug. Det vil betyde, at det virgine ressourceforbrug til produktion af hvidevarer reduceres, ligesom der vil være en reduktion i brug af ressourcer til f.eks. energi og vand i brugsfasen.

Download slutrapport