Publikationer

Her er samlet links til udvalgte publikationer og pjecer, der omhandler baggrund og muligheder for den miljøteknologiske indsats.

Billede af publikationer

Liste over alle afsluttede miljøteknologiprojekter fra 2007 til nu 

Link til Danish lesson, engelsksproget serie af artikler om danske løsninger på miljøudfordringer på vandområdet

Se den seneste danske miljøtilstandsrapport

Se den seneste europæiske State of Environment Report (SOER)

2017

Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drikkevandsboringer.

Som opfølgning på et tidligere projekt omhandlende ultralydsrensning af drikkevandsboringer, er der i dette projekt arbejdet videre på at finde en metode, som er både mere miljøvenlig og økonomisk for rensning af boringer. Der er forsøgt både med forskellige ultralydsmetoder og i kombination med at nedfryse boringerne. Projektet er udarbejdet af VandcenterSyd, Syddansk Universitet m.fl.

Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drikkevandsboringer, Miljø- og Fødevareministeriet, Februar 2017: Læs rapporten

2013

Program for grøn teknologi (MUDP) - miljø, vækst og konkurrenceevne, Miljøministeriet, 2013: Link til notat om rammer og prioritering af den miljøteknologiske indsats 2013

Evaluering af den miljøteknologiske indsats 2007 - 2011, Miljøministeriet, april 2013: Læs rapporten

2012

Grøn produktion i Danmark - og dens betydning for dansk økonomi. Rapport udarbejdet af Damvad for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og
Vækstministeriet og Miljøministeriet, november 2012: Læs rapporten (PDF 8720 kb)

Grøn omstilling - Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Rapport udarbejdet af NIRAS for Miljøstyrelsen, oktober 2012: Læs rapporten (PDF 1400 kb)

Danske virksomheder på vandområdet. Rapport udarbejdet af DAMVAD for Miljøministeriet, 2012: Link til rapporten

Rammer og prioritering af den miljøteknologiske indsats i 2012, Miljøministeriet: Link til notat om MUDP_rammer og prioritering_2012

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner, Miljøstyrelsen, juni 2012: Link til siden 

Dansk miljøsamarbejde med Kina, Miljøministeriet, Pjece 2012, Læs pjecen

2011

Environmental technology on the move - 9 companies show the way, Miljøministeriet, maj 2011, Læs pjecen 

2010

Miljøteknologi - til gavn for miljø og vækst, Regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010-2011, februar 2010: Link til siden

The Danish action Plan, Environmental technology - for improvement of environment and growth, Danish Government, February 2010: Download (PDF, 4000 kb)

Identification and assessment of alternatives to selected phthalates, Miljøstyrelsen 2010, Miljøprojekt nr. 1341: Link til rapporten (pdf)

Mercury – Reductions are feasible: Reducing mercury releases with known technologies and management solutions, Nordic Council of Ministers, 2010 (English and Chinese version): Link til siden

Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer, Miljøstyrelsen 2010, Miljøprojekt nr. 1327: Link til siden 

2009

Miljøteknologi der rykker - 10 virksomheder viser vejen, Miljøministeriet, september 2009: Link til siden

Natur og Miljø 2009, tema: Miljøteknologi, Miljøministeriet, december 2009: Link til siden

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark, FORA, marts 2009: Link til rapporten

Analyse af danske styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af kemikalier, Miljøstyrelsen 2009, Miljøprojekt nr. 1305: Link til siden

2008

Forarbejde til Teknologiudvalget, Miljøstyrelsen 2008, Miljøprojekt nr. 1246: Link til siden

Innovation i IKT - indsatser og effekter

2007

Danske løsninger på globale miljøudfordringer. Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi, juli 2007: Link til siden

Kan man tjene penge på ren luft? - Danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening, Miljøstyrelsen 2007, Miljøprojekt nr. 1203: Link til siden

Environmental policy and Corporate behavior, OECD 2007: Link til siden

2006

Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi - vejen til et bedre miljø", regeringens redegørelse til Folketinget, maj 2006. Link til siden

Miljøteknologiske styrkepositioner - En erhvervsanalyse af klyngedannelse, Miljøstyrelsen 2006, Miljøprojekt nr. 1089: Link til siden 

Markedet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen 2006, Miljøprojekt nr. 1090: Link til siden 

Green Technology Foresight about Environmentally Products and Materials (Working report No. 34, 2006), Miljøstyrelsen: Link til siden

2005

Joining technology, business & environment - 10 Danish enterprises show the way, Danish Ministry of the Environment, 2005: Link til siden

2004

Green Technology Foresight on Environmentally Friendly Agriculture, Risø National Laboratory 2004: Executive summary Link til siden