Publikationer

Her er samlet links til udvalgte publikationer og pjecer, der omhandler baggrund og muligheder for den miljøteknologiske indsats.

Billede af publikationer

Liste over alle afsluttede miljøteknologiprojekter fra 2007 til nu 

Link til Danish lesson, engelsksproget serie af artikler om danske løsninger på miljøudfordringer på vandområdet

Se den seneste danske miljøtilstandsrapport

Se den seneste europæiske State of Environment Report (SOER)

2017

Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drikkevandsboringer.

Som opfølgning på et tidligere projekt omhandlende ultralydsrensning af drikkevandsboringer, er der i dette projekt arbejdet videre på at finde en metode, som er både mere miljøvenlig og økonomisk for rensning af boringer. Der er forsøgt både med forskellige ultralydsmetoder og i kombination med at nedfryse boringerne. Projektet er udarbejdet af VandcenterSyd, Syddansk Universitet m.fl.

Læs rapporten: Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drikkevandsboringer, Miljø- og Fødevareministeriet, Februar 2017

2013

Program for grøn teknologi (MUDP) - miljø, vækst og konkurrenceevne, Miljøministeriet, 2013: Link til notat om rammer og prioritering af den miljøteknologiske indsats 2013

Læs rapporten Evaluering af den miljøteknologiske indsats 2007 - 2011, Miljøministeriet, april 2013

2012

Grøn produktion i Danmark - og dens betydning for dansk økonomi. Rapport udarbejdet af Damvad for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og
Vækstministeriet og Miljøministeriet, november 2012.

Læs rapporten: Grøn produktion i Danmark - og dens betydning for dansk økonomi 

Grøn omstilling - Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Rapport udarbejdet af NIRAS for Miljøstyrelsen, oktober 2012. 

Læs rapporten: Grøn omstilling - Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling 

Danske virksomheder på vandområdet. Rapport udarbejdet af DAMVAD for Miljøministeriet, 2012. 

Læs rapporten: Danske virksomheder på vandområdet

Rammer og prioritering af den miljøteknologiske indsats i 2012, Miljøministeriet: Link til notat om MUDP_rammer og prioritering_2012

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner, Miljøstyrelsen, juni 2012.

Gå til siden analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 

Dansk miljøsamarbejde med Kina, Miljøministeriet, Pjece 2012.

Læs pjecen: Dansk miljøsamarbejde med Kina

2011

Environmental technology on the move - 9 companies show the way, Miljøministeriet, maj 2011.

Læs pjecen : Environmental technology on the move - 9 companies show the way 

2010

Miljøteknologi - til gavn for miljø og vækst, Regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010-2011, februar 2010.

Gå til Miljøteknologi - til gavn for miljø og vækst, Regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi 2010-2011

The Danish action Plan, Environmental technology - for improvement of environment and growth, Danish Government, February 2010.

Læs rapporten: he Danish action Plan, Environmental technology - for improvement of environment and growth

Identification and assessment of alternatives to selected phthalates, Miljøstyrelsen 2010, Miljøprojekt nr. 1341.

Læs rapporten: Identification and assessment of alternatives to selected phthalates

Mercury – Reductions are feasible: Reducing mercury releases with known technologies and management solutions, Nordic Council of Ministers, 2010 (English and Chinese version).

Gå til Mercury – Reductions are feasible: Reducing mercury releases with known technologies and management solutions

Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer, Miljøstyrelsen 2010, Miljøprojekt nr. 1327.

Gå til Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer 

2009

Miljøteknologi der rykker - 10 virksomheder viser vejen, Miljøministeriet, september 2009.

Gå til siden: Miljøteknologi der rykker - 10 virksomheder viser vejen

Natur og Miljø 2009, tema: Miljøteknologi, Miljøministeriet, december 2009.

Gå til siden: Natur og Miljø 2009, tema: Miljøteknologi

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark, FORA, marts 2009.

Gå til Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Analyse af danske styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af kemikalier, Miljøstyrelsen 2009, Miljøprojekt nr. 1305.

Gå til Analyse af danske styrkepositioner inden for teknologier, der kan føre til substitution af kemikalier

2008

Forarbejde til Teknologiudvalget, Miljøstyrelsen 2008, Miljøprojekt nr. 1246. 

Gå til Forarbejde til Teknologiudvalget

Innovation i IKT - indsatser og effekter

2007

Danske løsninger på globale miljøudfordringer. Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi, juli 2007.

Gå til Danske løsninger på globale miljøudfordringer. Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi

Kan man tjene penge på ren luft? - Danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening, Miljøstyrelsen 2007, Miljøprojekt nr. 1203.

Gå til Kan man tjene penge på ren luft? - Danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening

Environmental policy and Corporate behavior, OECD 2007.

Gå til Environmental policy and Corporate behavior

2006

Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi - vejen til et bedre miljø", regeringens redegørelse til Folketinget, maj 2006.

Gå til Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi - vejen til et bedre miljø", regeringens redegørelse til Folketinget

Miljøteknologiske styrkepositioner - En erhvervsanalyse af klyngedannelse, Miljøstyrelsen 2006, Miljøprojekt nr. 1089.

Gå til Miljøteknologiske styrkepositioner - En erhvervsanalyse af klyngedannelse 

Markedet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen 2006, Miljøprojekt nr. 1090.

Gå til Markedet for miljøeffektiv teknologi

Green Technology Foresight about Environmentally Products and Materials (Working report No. 34, 2006), Miljøstyrelsen.

Gå til Green Technology Foresight about Environmentally Products and Materials 

2005

Joining technology, business & environment - 10 Danish enterprises show the way, Danish Ministry of the Environment, 2005.

Gå til Joining technology, business & environment - 10 Danish enterprises show the way

2004

Green Technology Foresight on Environmentally Friendly Agriculture, Risø National Laboratory 2004: Executive summary.

Gå til Green Technology Foresight on Environmentally Friendly Agriculture

Hvad er miljøteknologi?

Miljøeffektive teknologier (grønne teknologier) er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensnings-teknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. 


Eksempler kan være røggasrensning, vandrensning, enzymer til dyrefoder og vaskepulver, energibesparende pumper og miljøvenlige alternativer til problematiske kemikalier.

Se mere om rammer og prioriteringer for MUDP