Video-cases om MUDP projekter

Her kan du finde video-klip om vellykkede MUDP projekter.


Kort introduktion til MUDP

Beskrivelse af formål og fokusområder under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)


Renere luft fra skibsfart

Resultater fra et teknologiudviklingsprojekt hos Alfa Laval Aalborg. Formålet var at udvikle en løsning, der renser røgen for svovl.


Genbrug af vindmøllevinger

Resultat af et teknologiudviklingsprojekt hos firmaet Miljøskærm. Formålet har været at undersøge muligheder for at genbruge vindmøllevinger til blandt andet støjskærme.


Genanvendelse af renset spildevand

Resultater fra et udviklingsprojekt hos firmaet Envotherm. Formålet har været med et minimalt forbrug af energi at rense vand til en kvalitet, der kan genanvendes.