Ballast vand

Containeriseret ballastvand behandlingsanlæg (BWTS)
Nærværende projekt vedrører udviklingen af et mobilt containeriseret anlæg, baseret på Bawat’s pasteuriserings teknologi. Projekt konkluderer, at markedet for containeriserede behandlingsanlæg er både eksisterende og forventes at blive at blive af betydelig størrelse. ISBN nr. 978-87-7038-106-2. MUDP, 2019

Monitoring Ballast Water Quality

In the current project a ballast water monitoring system was developed to assess the performance of a ship's system for treating ballast water under the IMO's Ballast Water Management Convention. ISBN: 978-87-7038-076-8, MUDP, 2019

EX Approval of Ballast Water Treatment Systems
Dette projekt omhandler retrofit installationer af ballastvandsbehandlingsanlæg på olie og kemikalietankere for at kunne imødekomme de nærtforestående ballastvandsbehandlingskrav etableret af International Maritime Organization. 2015, ISBN 978-87-7091-970-8

The T2T project - the possibility to develop a Ballast Water Treatment System (BWTS) for smaller ships
Formålet med projekt har været at undersøge mulighederne for at udviklet et system til mindre skibe baseret på et koncept, hvor ballastvand renses under sejlads. Rapporten er på dansk og udgivet af Naturstyrelsen, 2014. ISBN nr. 978-87-7091-588-5

Filtertechnology used in DESMI Ocean Guard Ballast Water Treatment concept Projektet har omfattet en indledende undersøgelse af muligheder for optimeret driftsstrategi for filterteknologi til behandling af ballastvand. Rapport udgivet af Naturstyrelsen, 2013. ISBN nr. 978-87-7091-595-3

Ozone dose used in DESMIs Ocean Guard Ballast Water Treatment concept
Projektet har haft til formål at undersøge mulighederne for at anvende ozon til desinfektion af ballastvand. Projektet har fokuseret på dels en litterær analyse af de mest betydende fysisk-kemiske forhold for ozons effektivitet som desinfektant i forskellige ballastvandstyper, dels på eksperimentelle undersøgelser af ozons reaktivitet i forskellige ferske ballastvandstyper. Rapport udgivet af Naturstyrelsen, 2013. ISBN nr. 978-87-7091-596-0

Feasibility study of an indicative Ballast Water Tester
The purpose of this project is to test the feasibility of a series of parameters for indicative analysis of ballast water to assist port state control (PSC) in the assessment of compliance. Naturstyrelsen, Technical report, 2012. ISBN nr. 978-87-7091-621-9

Ballast Water Treatment in ports
This study investigates the possibilities and feasibility of the port based ballast water treatment by mobile units, Naturstyrelsen, Feasibility study, 2012. ISBN nr. 978-87-7091-621-9.