Afsluttede projekter indenfor støjområdet

Projekter indenfor støjområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats

undefined

 

Klimavejen - Udvikling af støjreducerende asfalt til regnvandshåndtering.
Miljøprojekt nr. 1996, 2017

Åbne vinduer med god støjdæmpning 
Projektet bygger videre på et tidligere projekt om ”Lydmæssig optimering af russervinduer”. Formålet med dette projekt er at finde alternativer til et almindeligt åbent vindue, der både spænder bredt lydisolationsmæssigt - og bredt i forhold til dimensioner og konstruktion. I projektet er undersøgt tre forskellige vinduestyper. Miljøprojekt nr. 1940, 2017

Green Silencer 
Projektets formål var et udvikle og afprøve en grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Semiaktive resonatordæmpere til dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg 
Projekt har haft til formål at udvikle en særlig type lyddæmper, resonatordæmpere, som er aktivt styret, så dæmpningen er størst mulig ved de frekvenser, som motoren udsender. Miljøprojekt 1377, 2011


Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder
I projektet er udviklet en vindueskonstruktion med lydskodder, der kan dæmpe støj også når vinduerne er åbne. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 5, 2011

Lydmæssig optimering af "Russervinduer" 
Projektet undersøger en vinduestypes lydisolerende evner – også i åben tilstand. "Russervinduet" er valgt, da det forventes at have gode lyd- og ventilationsmæssige egenskaber. Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Støjdæmpende autoværn
Målinger viser, at støjen dæmpes med op til 3,5 dB i afstanden ca. 200 m fra vejmidten. Dæmpning på 3 dB er gældende op til 2 km fra vejen. Da autoværnet har samme dimensioner som et konventionelt autoværn, vil både den visuelle og økonomiske ændring være lille i forbindelse med en udskiftning til det støjdæmpende autoværn. Miljøprojekt 1625, 2014