Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling af nye produkter

Vindmøllevinger

Genanvendelse af glasfibermateriale

Det anslås, at der årligt kasseres 7 – 10.000 t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres 12 – 15.000 t årligt. I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på materialets isolerende egenskaber. Resultaterne af udførte test på det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode isolerende egenskaber, der er sammenlignelige med egenskaber for almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere er materialet vist at være mekanisk stabilt med egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø. Miljøprojekt nr. 1455, 2012.

Anden nyttiggørelse af recirkulerede materialer

Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber
Rapporten har gennemført en udvikling af procesteknologi og produktionsmetoder til fremstilling af støjskærmselementer af genanvendte glasfiber- og plastmaterialer, frestilling af en "0-serie" af støjskærmsprodukter og dokumentation for produkternes kvalitet ved akkrediterede test. Miljøprojekt nr. 1890, 2016.

Fremstilling af kompositprofiler på baggrund af genanvendte glasfibre

Fiberline Composit A/S har i projektet undersøgt muligheden for at erstatte glasråvaren til produktion af kompositprofiler med kasseret glas fra anden industriel produktion. Resultaterne har vist at det teknologisk er muligt, men på grund af bl.a. stigende pris på kasseret glas har det vist sig for nuværende ikke at være en kommercielt interessant løsning. Virksomheden har derfor valgt at stoppe projektet alerede i analysefasen. Miljøprojekt nr. 1819, 2015.


Genanvendt plast som grundlag for intelligent dynefyld skal sikre grønnere soveprodukter og en sundere søvn
Der er i projektet udviklet en metode til funktionel genanvendelse af polyethylen i dynefyld. Metoden indbefatter iblanding af indkapslet PCM i genindvundet, nedsmeltet polyethylen, som efterfølgende kan findeles og bruges som fibre sammen med dun i danskproducerede soveprodukter. Projektet viste at det var muligt at fremstille dyner med et intelligent fyld på basis af 75 % genbrugsplast, som kunder og slutforbrugerne var interesserede i at aftage, hvor også det forretningsmæssige grundlag er i orden. Miljøprojekt nr. 2037, 2018.