Cirkulære projekter, hvor hele værdikæden er med

Plast

Fra husholdningsaffald til husholdnings-sortingssystem

Formålet med projektet har været at skabe cirkulær økonomi for at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af den tørre affaldsfraktion plast og skabe øgede anvendelsesmuligheder for de recirkulerede materialer i nye produkter. Fors A/S (forsyningsselskab), har indsamlet den tørre affaldsfraktion plast i tilstrækkelige mængder og plasten er blevet manuelt sorteret i polymertyper på Fors A/S genbrugspladser. Herefter er plasten blevet sendt til Aage Vestergaard Larsen A/S (oparbejdningsvirksomhed), hvor plasten er blevet genanvendt og nyttiggjort, så Schoeller Plast A/S (plastproducent) har kunnet benytte det recirkulerede materiale i et nyt produkt. Projektet har vist, at det er muligt at fremstille et indendørs affaldssorteringssystem produceret af 100 % genanvendt husholdningsplast. Produktet er blevet udleveret til Fors A/S kunder som et levende eksempel på at affald er en ressource til fremme af den videre sortering af plast.