Andre projekter

Olie-Vand-emulsioner
Formålet med projektet er udvikling af løsninger til reduktion af miljøbelastningen i forbindelse med brug og afskaffelse af olie-vand-emulsioner såsom køle-smøre-middel. Miljøprojekt nr.: 1899, 2016

Optimering af højkalorie affaldsudnyttelse i cementindustrien
Projektet fokuser på udvikling af et nyt sorteringssystem, der kan frasortere plastikwrap og metal wire fra SRF affaldsballer.  Projektet blev afsluttet før tid, idet systemet var for upålideligt til at undgå uforudsete driftsstop. Miljøprojekt nr. 2027, 2018

Designing out Waste
This MUDP-project examines four case studies with the aim to disseminate already existing knowledge on how to design products more resource efficiently through ecodesign; and to engage in a practice-based research to further develop and disseminate methods for resource efficient design. MUDP-project, 2018