Andre projekter

Pilot-test af kviksølvfjernelse fra jord på Høfde 4225 m3 stærkt forurenet jord (sand) fra depotet ved Høfde 42 er varmebehandlet i et pilotforsøg. Kviksølvindholdet er reduceret fra gennemsnitligt 366 mg/kg (300-440 mg/kg) tørstof til gennemsnitligt 1,8 mg/kg (0,5 - 4,8 mg/kg) tørstof, svarende til en reduktion af kviksølvindholdet på 99,5 %. Pilotforsøget viser, at det er muligt at rense jorden (sandet) fra Høfde 42 depotet termisk on-site til et niveau, der tillader genanvendelse med ingen eller få begrænsninger. Miljøprojekt nr. 2103,


Waste Wood to Energy in the circular Economy
Projektet har udviklet et automatiseret system til behandling af affaldstræ, som scanner, sorterer, fjerner urenheder og omdanner træet til nyttiggørelse. Med denne teknologi kan affaldstræet sorteres efter indhold af miljøfarlige stoffer, der under nuværende forhold medfører, at affaldstræet ikke kan genanvendes, men transporteres til forbrænding i udlandet. MUDP, 2019


Olie-Vand-emulsioner

Formålet med projektet er udvikling af løsninger til reduktion af miljøbelastningen i forbindelse med brug og afskaffelse af olie-vand-emulsioner såsom køle-smøre-middel. Miljøprojekt nr.: 1899, 2016

Optimering af højkalorie affaldsudnyttelse i cementindustrienProjektet fokuser på udvikling af et nyt sorteringssystem, der kan frasortere plastikwrap og metal wire fra SRF affaldsballer.  Projektet blev afsluttet før tid, idet systemet var for upålideligt til at undgå uforudsete driftsstop. Miljøprojekt nr. 2027, 2018

Designing out Waste
This MUDP-project examines four case studies with the aim to disseminate already existing knowledge on how to design products more resource efficiently through ecodesign; and to engage in a practice-based research to further develop and disseminate methods for resource efficient design. MUDP-project, 2018