Afsluttede projekter - bæredygtigt byggeri

Projekter indenfor bæredygtigt byggeri området gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Det Åndbare Hus
Dette projekt har testet og dokumenteret byggeriet af Det Åndbare Hus, som er et diffussionsåbent testbyggeri. Projektet har fokus på at optimere og søndag indeklima og sikre og lav energi og ressourceforbrug, ved at vælge og udvikle byggemateriale ud fra principper til livscyklusmord (LCA), gode egenskaber til flygtningehåndtering og minimal afgasning af skadelige kemiske stoffer. MUDP-rapport 2019

Bæredygtig tangisoleringsmåtter fra ålegræs
Projektet har arbejdet med udviklingen af ​​bæredygtige og ikke brændbare tangisoleringsmåtter fra ålegræs. Måtterne kan bidrage til at udbyde bæredygtighed i byggeriet og samtidig forbedre de sundheds- og miljømæssige udfordringer, der kan opstå med traditionelle isoleringsmåtter. MUDP-rapport 2018

Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner

Dette projekt ønskede på undersøge mulighederne for at genanvende knust beton sp, tilsalg i ny beton. Ved et demonstrationsprojekt på Prags Boulevard på Amager lykkes det ved opnå en total genanvendelse af betonen fra nedrevne bygninger. MUDP-rapport 2018

Udvikling af langtidsholdbar tangmønning til stråtage
Projektet har fået ved udvikle og tang-løsningen bedst muligt af ålegræs formet i passende formstykker - også mht. densitet og størrelse og kravspecifikationer, der er fastlagt til mønninger. Målet har været, ved de nye prototyper for tang-mønninger ville betyde og kvalitetsforbedring af stråtaget og levetiden. MUDP-rapport 2018

Buildr 360 Nepal

Projektet har været brugt til at etablere en lokal digital husproduktion i Nepal baseret på lokalt skovet nepalesisk træ. Gennem-projekt vil produktions- og byggekonceptet ”Buildr” blive tilpasset og implementeret i lokale vilkår og på sigt bl.a. bidrage til genopbygning af boligmassen efter det butik jordskælv i april 2015, hvor ca. 500.000 huse blev ødelagt i Nepal. Projektet laves i tæt samarbejde med en nepalesisk partnergruppe, som tidligere er aktiv i byggebranchen, og som har en ambition om at oprette et nyt teknik til landet, som kan gøre dem uafhængige af import fra byggevare fra Kina og Indien. MUDP-rapport, 2018

Det Biologiske Hus
Det biologiske hus er et nyt bæredygtigt dansk huskoncept, som tilbyder moderne fleksibel boliger, som er konstrueret af bioprodukter fra landbrugsindustrien. Projektet demonstrerer "Cradle to Cradle" principper, materiale upcycling, off-grid energiproduktion og decentral spildevandshåndtering i et moderne og økologisk hus med høj arkitektonisk kvalitet. MUDP-rapport, september 2017

Kalkmaling til murfacader
Jeg arbejder med arbejdet med at udvikle, teste og demonstrere og murfakademiske grundlæggende på 2 års lagret kulekalk, som skal gøre det nemt, holdbart og konkurrencedygtigt ved kendskab til facadebehandling. En kalkbaseret facademaling består af 100% rene råstoffer, som ikke vil forurene facader og sådan gøre det muligt på genanvende hele murværket ved senere nedbrydning eller ombygning. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri og Anlæg og Minor Change Group Aps.  

Forbedring af energi- og fugtforhold i krybekældre
Krybekælderkonstruktioner er særligt problematiske på grund af store fugtmæssige udfordringer. Samtidig er der samfundsmæssigt fokus på reduktion af energiforbrug, – i dette projekts sammenhæng efterisolering af etagedæk over krybekældre, hvilket øger fugtrisikoen. Projektet omhandler udvikling af effektiv soldreven ventilationsteknologi til forbedring af fugtforhold i krybekældre med det formål at opnå betingelser, der tillader en efterisolering af krybekældres etagedæk mod stueetage. Herunder udvikling af en matematisk krybekældermodel til vurdering af fugt- og temperaturforhold i krybekældre, teknologiudvikling af en affugtningsenhed til soldreven ventilationsteknologi og arkitektonisk granskning af soldrevne løsninger. Miljøprojekt nr. 1867, 2016 

Udvikling og test af gamle mursten skalprodukt på isoleringsbatts
Baggrunden for at kunne udvikle vægsystemerne er en innovativ teknologi, og bag det robotsystem, der placerer genbrugsmurstensskaller ligger ligeledes en omfattende konceptudvikling. Teknologien er udviklet i samarbejde med Kjærgaard A/S. I projektet er der gennemført en række tests af produktet og der er arbejdet på at opnå supply af råvarer til produktionen og arbejdet med forskellige afsætningskanaler. 2016, ISBN 978-87-93435-64-3

Modificeret træ - Et miljøvenligt alternativ
Formålet med projektet har været at udvikle en miljøvenlig modificeringsmetode af træ, som substitution til traditionel trykimprægneret træ. Metoden vil forøge træets levetid uden brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og modificeringsmetoden vil foregå i eksisterende trykimprægneringsanlæg, således nuværende producenter af trykimprægneret træ ikke skal ud at investere i nye anlæg, men blot skifte imprægneringsvæsken ud. Den nye imprægneringsvæske, der er udviklet i projektet, bliver fremstillet på baggrund af vandglas/flydende silikat.

Akutisk beklædning til byggerier i genanvendte tekstiler
Formålet med projektet var at udvikle, teste og demonstrere akutiske og æstetiske egenskaber i paneler af genanvendt tekstil, til design- og byggeindustrien. Udgangspunktet var at teste to forskellige bindemidler: thernoplast(brugen af en bi-component PP/PEplast(BICO)) og soyaprotein med tilsætning af enzymer. Miljøprojekt nr. 1859, 2016

Udvikling af lerplader
Projektets formål har været at skabe elementer til sunde miljøeffektive økologiske huse, i en kvalitet, således at huse kan finansieres og forsikres på konventionelle vilkår. Konkret er der i projektet udviklet byggeplader, der har et højt ler indhold samt plantefibre, der har lerets gode egenskaber på indeklimaet. Pladerne er væsentlig stærkere end f.eks. end gipsplader, er formstabile og er nemme og enkle at bygge med. Ler-pladerne har flere anvendelsesmuligheder: Indvendig skillevæg, loftplade, væg konstruktion, akustikplade. Miljøprojekt nr. 1907, 2016

Green Footprints - Green Solution House

Projektet omfatter tre delprojekter på Hotel Green Solution House i Rønne. Formålet er at vise, hvorledes en bygning og den omkringliggende natur og samfund kan indgå i en symbiose. Med udgangspunkt i vugge-til-vugge principperne har projektet arbejdet med at omdanne bygningens affald til næring for et "spiseligt" landskab og bygningens spildevand vil gavne indeklimaet som vanding for grønne vægge. Der ses også på at anvende affaldsfraktioner fra øen på hotellet og hvordan løsningerne kan blive til produkter, der kan udbredes.

Green Footprints - genbrugsglas

Green Footprints - bygningsintegreret vandrensning

 

Tværgående samarbejde mellem netværk til fremme af bæredygtigt i byggeriet
Pilotprojektet til at fungere i styrke netværkenes rolle i tilbud økologisk og bæredygtigt byggeri ved skabe en platform, hvor aktører, som normalt ikke mødre, kobles sammen på tværs og arbejder med udveksle viden samt udvikle ideer og anbefalinger til løsninger i fælles problemstillinger.