Afsluttede projekter - bæredygtigt byggeri

Projekter indenfor bæredygtigt byggeri området gennemført under den miljøteknologiske indsats.

undefined

Bæredygtig tangisoleringsmåtter fra ålegræs
Projektet har arbejdet med udviklingen af bæredygtige og ikke brændbare tangisoleringsmåtter fra ålegræs. Måtterne kan bidrage til at fremme bæredygtigheden i byggeriet og samtidig forbedre de sundheds- og miljømæssige udfordringer, der kan opstå med traditionelle isoleringsmåtter. MUDP-rapport 2018

Genanvendelse af knust beton i nye betonkonstruktioner

Dette projekt ønskede at undersøge mulighederne for at genanvende knust beton sp, tilsalg i ny beton. Ved et demonstrationsprojekt på Prags Boulevard på Amager lykkes det at opnå en total genanvendelse af betonen fra nedrevne bygninger. MUDP-rapport 2018

Udvikling af langtidsholdbar tangmønning til stråtage
Projektet har ønsket at udvikle en tang-løsning bestående af ålegræs formet i passende formstykker – også mht. densitet og størrelse og kravspecifikationer, der er fastlagt for mønninger. Målet har været, at de nye prototyper for tang-mønninger ville betyde en kvalitetsforbedring af stråtaget og levetiden. MUDP-rapport 2018

Buildr 360 Nepal

Projektet har til formål at etablere en lokal digital husproduktion i Nepal baseret på lokalt skovet nepalesisk træ. Gennem projektet vil produktions- og byggekonceptet ”Buildr” blive tilpasset og implementeret på lokale vilkår og på sigt bl.a. bidrage til genopbygning af boligmassen efter det store jordskælv i april 2015, hvor ca. 500.000 huse blev ødelagt i Nepal. Projektet laves i tæt samarbejde med en Nepalesisk partnergruppe, som allerede er aktiv i byggebranchen, og som har en ambition om at bringe ny bygge-teknologi til landet, som kan gøre dem uafhængige af import af byggevare fra Kina og Indien. MUDP-rapport, 2018

Det Biologiske Hus
Det biologiske hus er et nyt bæredygtigt dansk huskoncept, som tilbyder moderne fleksible boliger, som er konstrueret af bioprodukter fra landbrugsindustrien. Projektet demonstrere "Cradle to Cradle" principper, materiale upcycling, off-grid energiproduktion og decentral spildevandshåndtering i et moderne og økologisk hus med høj arkitektonisk kvalitet. MUDP-rapport, September 2017

Kalkmaling til murfacader

I projektet er der arbejdet med at udvikle, teste og demonstrere en murfacademaling baseret på 2 års lagret kulekalk, som skal gøre det nemt, holdbart og konkurrencedygtigt at anvende kalk til facadebehandling. En kalkbaseret facademaling består af 100% rene råstoffer, som ikke vil forurene facaden og dermed gøre det muligt at genanvende hele murværket ved senere nedbrydning eller ombygning. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri og Anlæg, og Minor Change Group Aps.  

Forbedring af energi- og fugtforhold i krybekældre
Krybekælderkonstruktioner er særligt problematiske på grund af store fugtmæssige udfordringer. Samtidig er der samfundsmæssigt fokus på reduktion af energiforbrug, – i dette projekts sammenhæng efterisolering af etagedæk over krybekældre, hvilket øger fugtrisikoen. Projektet omhandler udvikling af effektiv soldreven ventilationsteknologi til forbedring af fugtforhold i krybekældre med det formål at opnå betingelser, der tillader en efterisolering af krybekældres etagedæk mod stueetage. Herunder udvikling af en matematisk krybekældermodel til vurdering af fugt- og temperaturforhold i krybekældre, teknologiudvikling af en affugtningsenhed til soldreven ventilationsteknologi og arkitektonisk granskning af soldrevne løsninger. Miljøprojekt nr. 1867, 2016 

Udvikling og test af gamle mursten skalprodukt på isoleringsbatts
Baggrunden for at kunne udvikle vægsystemerne er en innovativ teknologi, og bag det robotsystem, der placerer genbrugsmurstensskaller ligger ligeledes en omfattende konceptudvikling. Teknologien er udviklet i samarbejde med Kjærgaard A/S. I projektet er der gennemført en række tests af produktet og der er arbejdet på at opnå supply af råvarer til produktionen og arbejdet med forskellige afsætningskanaler. 2016, ISBN 978-87-93435-64-3

Modificeret træ - Et miljøvenligt alternativ
Formålet med projektet har været at udvikle en miljøvenlig modificeringsmetode af træ, som substitution til traditionel trykimprægneret træ. Metoden vil forøge træets levetid uden brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og modificeringsmetoden vil foregå i eksisterende trykimprægneringsanlæg, således nuværende producenter af trykimprægneret træ ikke skal ud at investere i nye anlæg, men blot skifte imprægneringsvæsken ud. Den nye imprægneringsvæske, der er udviklet i projektet, bliver fremstillet på baggrund af vandglas/flydende silikat.

 Akutisk beklædning til byggerier i genanvendte tekstiler
Formålet med projektet var at udvikle, teste og demonstrere akutiske og æstetiske egenskaber i paneler af genanvendt tekstil, til design- og byggeindustrien. Udgangspunktet var at teste to forskellige bindemidler: thernoplast(brugen af en bi-component PP/PEplast(BICO)) og soyaprotein med tilsætning af enzymer. Miljøprojekt nr. 1859, 2016

Udvikling af lerplader
Projektets formål har været at skabe elementer til sunde miljøeffektive økologiske huse, i en kvalitet, således at huse kan finansieres og forsikres på konventionelle vilkår. Konkret er der i projektet udviklet byggeplader, der har et højt ler indhold samt plantefibre, der har lerets gode egenskaber på indeklimaet. Pladerne er væsentlig stærkere end f.eks. end gipsplader, er formstabile og er nemme og enkle at bygge med. Ler-pladerne har flere anvendelsesmuligheder: Indvendig skillevæg, loftplade, væg konstruktion, akustikplade. Miljøprojekt nr. 1907, 2016

Green Footprints - Green Solution House

Projektet omfatter tre delprojekter på Hotel Green Solution House i Rønne. Formålet er at vise, hvorledes en bygning og den omkringliggende natur og samfund kan indgå i en symbiose. Med udgangspunkt i vugge-til-vugge principperne har projektet arbejdet med at omdanne bygningens affald til næring for et "spiseligt" landskab og bygningens spildevand vil gavne indeklimaet som vanding for grønne vægge. Der ses også på at anvende affaldsfraktioner fra øen på hotellet og hvordan løsningerne kan blive til produkter, der kan udbredes.

Green Footprints - genbrugsglas

Green Footprints - bygningsintegreret vandrensning

 

Tværgående samarbejde mellem netværk for fremme af bæredygtighed i byggeriet
Pilotprojektet havde til formål at styrke netværkenes rolle i at fremme økologisk og bæredygtigt byggeri ved at skabe en platform, hvor aktører, som normalt ikke mødes, kobles sammen på tværs og arbejder med at udveksle viden samt udvikle ideer og anbefalinger til løsninger på fælles problemstillinger.