Resultater af projekter

Her siden kan du finde information om resultaterne af de projekter, der er gennemført indenfor emnerne affald, kemi, luft, støj, vand, industriens miljøindsats og bæredygtigt byggeri.

Billede af ordet Outcome

 

I menuen til venstre kan du finde mere om projekter og bevilgede tilskud fra de foregående år. Her er også link til faktaark med nøgletal og opsamling på indsatsen fx. evaluering.

Se resultater af projekter indenfor områderne:

Cirkulær økonomi, genanvendelse og affald
Kemi- og biocid
Luft
Støj
Vand/klimatilpasning
Bæredygtigt byggeri
Industriens miljøindsats

En række resultater er beskrevet andre steder på siden, f.eks. under partnerskaber, MUDP i tal og evaluering og publikationer fra tværgående projekter m.m.