Øvrige cases

Vestas, Randers
Oliekrisen i 1970'erne fik Vestas til at koncentrere sig om at udvikle en teknologi, der kunne producere strøm uden brug af olie. Efter halvandet år med udvikling og afprøvning af en vindmølle med tre blade, var Vestas klar. Og det er i det store hele den model, de fortsat producerer i dag - dog meget større og med stadig mere raffineret teknologi.

I 2003 producerede Vestas 1369 vindmøller. I løbet af 20 år vil de 1.369 vindmøller tilsammen lave ca. 95.241.000 megawatttimer. En dansk familie bruger i gennemsnit ca. 3.350 kilowatttimer om året. Det betyder, at de 1.369 vindmøller kan dække 1.422.000 familiers energiforbrug hvert år af deres levetid. Til gavn for miljøet, eksporten og den danske økonomi.

Frigor A/S, Viborg
I Nordeuropa er der strenge regler for, hvad køleskabe og fryseanlæg må indeholde af freon og klorholdige gasser. Begge gasser skader ozonlaget. Virksomheden Frigor har udviklet en teknologi, som kan køle og fryse uden brug af de skadelige gasser. CFC bruger virksomheden slet ikke og de klorholdige gasser er i virksomhedens produkter erstattet med hydrocarbon.

Frigor har skabt et nicheprodukt til de nordeuropæiske markeder, som bygger på avanceret teknologi og som der ikke er økonomi i at masseproducere i Østen og derefter fragte til Nordeuropa.

Technical Traffic Sollutions, Odense
Der skal energi til at drive et trafiklys. I gamle dage skulle der bruges 27 watt i timen. Men Technical Traffic Solutions har udviklet et nyt trafiklys, som bruger dioder. Det får forbruget ned på 8-10 watt i timen. Penge spares og miljøbelastningen reduceres.

Oven i købet holder de nye lys længere. Og kvaliteten er bedre. Miljøvenlig teknologi går hånd i hånd med bedre trafiksikkerhed. Det nye lys blev i 2004 brugt i 15 byer i Danmark og eksport til lande  som USA, Belgien, Norge og Frankrig var påbegyndt.

Dalum Papir A/S, Odense
Genbrugspapir er ikke længere gråt og groft i kvaliteten. I slutningen af 1990'erne omlagde Dalum Papir produktionen til at lave helt hvidt papir baseret på 100 procent genbrug. At det overhovedet kan lade sig gøre at fremstille hvidt papir på baggrund af tidligere tryksager, skyldes avanceret teknologi. Hele produktionen er certificeret i henhold til såvel Blomst som Svane.

I dag er Dalum Papir en af verdens førende producenter af genbrugspapir og eksporterer til Skandinavien, Tyskland og Benelux-landene.

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.