90% reduktion af giftige gasser i dieseludstødning

Grundfos-virksomheden NoNOx har udviklet en teknologi, som kan medvirke til at reducere de giftige kvælstofoxider (NOx) i dieselmotorers udstødning med mindst 90%. Potentialet er renere luft i verdens storbyer med brug af danske kompetencer.

Udstoedningsroer_fra_bil

Trafikeret_vej

Aggregat_til_NONox_teknologi


Udstødningen fra tunge dieselkøretøjer som busser og lastbiler udgør en væsentlig kilde til luftforurening i verdens storbyer. NoNOx-teknologien omdanner kvælstofoxider i dieseludstødningen til uskadelig kvælstof (nitrogen, N2) og vanddamp og er installeret på op mod 50.000 lastbiler i Europa. For at mindske luftforureningen under OL i Beijing blev mere end 2000 af de busser, der kørte under legene, udstyret med den nye teknologi.

Urinsyre i udstødningsgassen
NoNox er både kemisk og teknisk meget kompliceret. Udgangspunktet er en katalysator med en elektronisk styret doseringspumpe, NoNox-pumpen, der sprøjter en blanding af vand og urinsyre (urea), direkte ind i udstødningsgassen. Varmen i udstødningssystemet omdanner urinsyren til ammoniak (NH3) og kultveilte (CO2), som igen omdanner kvælstofoxider (NOx) til nitrogen (N2) og vanddamp (H2O). Nitrogen er en naturlig del af den luft, vi indånder.
Den grundlæggende metode – at sprøjte urea ind i udstødningsgassen – er velkendt. Problemet er, at udstødningen varierer i takt med bilens kørsel og at forholdet mellem dieseludstødning og ureaindsprøjtning skal være helt nøjagtig for at opnå den optimale effekt. Doseringen skal derfor ske med en meget kort reaktionstid og i en meget præcis mængde. Hvis systemet ikke er optimalt risikerer man for stor NOx udledning, ammoniak-lækager eller at ureaen krystalliserer. NoNox-pumpen bygger på et princip, som giver stor præcision, repeterbarhed og en lang levetid. Da teknologien fungerer i takt med motoren giver det mulighed for, at motoren kan optimeres til lavt brændstofforbrug uden hensyn til dannelsen af NOx. Derved kan NoNox og lignende teknologier skabe grundlag for at dieselforbruget nedsættes med op til 5-7% for nye køretøjer, og på den måde bidrage til at nedsætte CO2.

30 graders frost, ørken og off road
Den elektronisk styrede doseringspumpe er central for effekten af NoNox-teknologien. Grundfos havde allerede udviklet en digitalt styret doseringspumpe til andre formål. Som NoNOx direktør Jens Lübeck Johansen fortæller; ”Vi havde pumpen i forvejen, så udfordringen var dels at forberede den på det vanskelige urea, dels at tilpasse den til bilindustrien, så den både kunne klare 30 graders frost, ørken og off road”. Det var en opgave, som tog fem år og indimellem krævede over 20 ingeniører.
Den innovative teknologioverførsel blev i 2006 belønnet af ”Ingeniøren”, der gav NoNOx-pumpen årets produktpris i kategorien Energi og Miljø. I 2008 modtog NoNOx-pumpen den danske EU-miljøpris til industrien i kategorien Miljøteknologi.

EU, Kina og Cummins
NoNOx-pumpen har et stort markedspotentiale i hele verden, hvor de europæiske emissionskrav til bl.a. dieseludstødning, Euro-normerne, gradvist indføres. Teknologien kan sikre overholdelse af normen Euro 4, som har været gældende i Europa siden 2006.
Potentialet er enormt i Kina, hvor markedet for dieselmotorer er større end USA og Europa tilsammen. I Kina indføres Euro 4 gradvist fra 2010. NoNOx har leveret sin doseringspumpe til Kinas største motorproducent, Guangxi Yuchai i forbindelse med OL i Beijing, og forventer flere kunder i Kina.
Endelig leverer virksomheden i Bjerringbro sin pumpe til verdens største producent af lastbilsmotorer, Cummins. Titusindvis af Cummins-motorer kører i dag rundt med NoNOx-teknologien og bidrager til at nedbringe luftforureningen i verdens storbyer.
Om projektet siger Jens Lübeck Johansen ”Det er en spændende opgave og et stort ansvar for os i NoNOx teamet at få lov til at udvikle en ny miljøteknologi, som kan afhjælpe et stort globalt problem. Det har været muligt for os fordi vi er del af en virksomhed som Grundfos, der både tænker og handler langsigtet, og som ønsker at udvikle nye forretninger inden for bæredygtig teknologi.”

Fakta om NoNOx
Grundfos NoNOx er en virksomhed i Grundfos-gruppen. Virksomheden udvikler og fremstiller urea doseringspumper til reduktion af NOx i udstødningsgasser. NoNox  har 75 ansatte og hovedsæde i Bjerringbro.

Fakta om kvælstofoxid og kvælstofdioxid
NOx står for kvælstofoxider og bruges som en fælles betegnelse for kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid(NO2). NOx er giftige forbindelser af kvælstof og ilt, som bl.a. dannes ved forbrændinger ved høje temperaturer i atmosfærisk luft i f.eks. bilmotorer. Kvælstofoxid (NO) omdannes hurtigt i atmosfæren til kvælstofdioxid (NO2).

Normalt vil kvælstofdioxid kun give anledning til problemer i eller nær større byer. Årsagen er, at kvælstofdioxid ikke transporteres over store afstande.
Hvis mennesker udsættes for forhøjede koncentrationer af kvælstofdioxid, kan der forekomme gener. Mulige effekter ved stærkt forhøjede niveauer er nedsat lungefunktion, åndenød og hoste. Derudover forøger det luftvejenes følsomhed over for andre luftvejspåvirkninger, som for eksempel infektioner.

Læs mere
NoNox: http://ing.dk/artikel/grundfos-saelger-nonox-pumpen-til-tyskere-111976

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.