Ny dyse giver mindre NOx fra eksisterende skibe

En ny brændstofventil og en ny dyse til eksisterende skibsmotorer vil i løbet af de næste 5 år blive installeret på op til 800 ældre skibe. Det vil betyde en global reduktion af NO X udledning med 60.000 tons pr. år.

 

Billede_af_ventil
Billede udlånt af MAN


Danmark har sammen med en række andre lande arbejdet i flere år for at få reguleret NO x -udledningen fra skibe. Det er foregået i regi af den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN, da det har været væsentligt at fastlægge ensartede regler i de forskellige havne og farvande, som skibene sejler i. Resultatet er, at der vil komme en væsentlig reduktion af luftforureningen fra nybyggede skibe i fremtiden. IMO, har vedtaget regler om, at udledning af NO X fra nye skibe fra 2011 skal overholde såkaldte TIER II krav og fra 2016 overholde TIER III krav i ECA-områder (Emission Control Area). Men den samlede skibsflåde består af hundredvis af ældre skibe, som endnu har mange funktions år foran sig. Hvad med dem ?

For skibe bygget mellem 1990 og 2000 er IMO-reguleringen skruet sådan sammen, at hvis der kommer en ”approved method”, som kan overholde en række økonomiske og funktionelle krav samt krav om reduceret NO X -udledning (TIER I krav), så skal den løsning installeres, senest når skibet er til det 5 årlige hovedsyn.

Sådan en ”approved method” har MAN Diesel & Turbos afdeling i København udviklet og fået godkendt. Der er tale om en ny brændselsventil og en ny indsprøjtningsdyse, som reducerer dannelsen af NO X ved forbrændingen i motoren. Positive sidegevinster er mindre udledning af kulmonooxid, uforbrændte kulbrinter og partikler. Brændselsventiler på skibsmotorer skal udskiftes jævnligt, så der er en naturlig mulighed for at skifte til den nye ventil i forbindelse med den regelmæssige service motoren skal have. Den nye ventil har omtrent samme brændstoføkonomi som den gamle, og en renere forbrænding betyder, at den nye ventil har mindre behov for vedligeholdelse end de gamle ventiler.

”Umiddelbart kan godkendelse af en retrofit som en ”approved method” opleves negativt af vores kunder. Men brændselsventiler er dele, der alligevel skal udskiftes, så vi har vurderet, at udvikling af en retrofit i forhold til IMO regulering er den bedste løsning, når vi har opnået samme brændstoføkonomi, lavere miljøbelastning og nedsat behov for vedligeholdelse på samme tid.” siger Thomas S. Knudsen Senior Vice president Low-Speed, MAN Diesel & Turbo. Alternativet til IMO reguleringen kunne have været, at der var kommet uens national regulering i forskellige havne og farvande.

Der er udviklet en ny dyse og brændstofsventil til 3 meget anvendte motortyper, der er installeret i perioden 1990 – 2000. IMO lovgivningen betyder, at mindst 800 skibe indenfor de næste 5 år skal udskifte deres dyse. Det kommer til at betyde en reduktion af den globale udledning af NOX med 60.000 tons årligt, hvilket svarer til næsten halvdelen af Danmarks samlede årlige landbaserede udledning af NO X .

Udviklingsprojektet har fået tilskud under Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi og er en del af indsatsen under Partnerskab for Renere Skibsfart mellem Miljøministeriet og Danmarks Rederiforening.

Projektet har udover de tekniske udfordringer også omfattet dialog med Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og den internationale Søfartsorganisation, IMO, om hvilken procedure og dokumentation der kræves, for at løsningen bliver et lovkrav efter IMO’s lovgivning (en ”approved method”).

Projekt er godt eksempel på at lovgivning, teknologiudvikling og samarbejde mellem myndigheder og virksomheder kan reducere miljøbelastning både nationalt og globalt.

Fakta om NO X -regulering
IMO kravene til NO X udledning er afhængig af motorens omdrejningstal ved max kontinuert ydelse (mcr) – se nedenstående figur. Tier I kravene til NO X gælder for skibe bygget efter år 2000. Tier II kravene er ca. 20% lavere end TIER I krav og gælder for skibe bygget efter 2010. Tier III kravene gælder for nye skibe fra 2016 og kun i udvalgte områder – NECA områder (NOX Emissions Control Area). Danmark arbejder sammen med andre lande på at få udpeget hele SECA (Svovl Emissions Control Area) som NECA område fra 2016.

Se illustration_af_NOx-krav_til_skibe

Fakta om MAN Diesel & Turbo
MAN Diesel & Turbo udvikler og leverer store dieselmotorer til brug i skibe og kraftværker. Firmaet beskæftiger 12.500 personer og har afdelinger i mere end 150 lande. Firmaet har hovedkontor i Augsburg i Tyskland. Udviklingsafdeling for 2-takts motorer er placeret i Danmark efter at B&W i 1981 blev en del af MAN-koncernen.

Læs mere

Rapport om projektet

MAN Diesel og Turbo hjemmeside

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.