Smellfighter-teknologi kan halvere lugten fra gylle

Den danske virksomhed Infarm har opfundet en teknologi, som fjerner lugten af svinegylle og samtidig skåner miljøet. Den hedder Smellfighter og vil især gavne de store svinefarmes naboer.

"Vi står med et fantastisk stykke teknologi" siger Infarms adm. direktør Allan Skovgaard. "Lugtgener har i årevis kilet sig ind mellem landbruget og dets omgivelser. Smellfighter fjerner et meget stort miljøproblem i et af Danmarks store erhverv."

Den nye teknologi reducerer lugten fra svinegylle med op til 50 procent fra stald, tanke og mark og reducerer samtidig ammoniakfordampningen med omkring 50 procent. Infarm ser teknologien som begyndelsen til en ny tid på landet.

Når vasketøjet lugter af gylle fra 7500 svin 

Når lugtgener i de senere år er blevet et alvorligt miljøproblem i landbruget skyldes det primært fremkomsten af de meget store svinefarme. Mens det traditionelle landbrug typisk havde nogle hundrede svin, kan de industrielt drevne svinefarme rumme omkring 7500 svin.

Gyllelugten fra mange tusind svin er massiv. "Man kan ikke lufte ud i sin bolig, ikke hænge vasketøj til tørre i det fri, ikke lade babyen sove i barnevogn i haven, ikke sidde i haven, ikke grille og ikke holde havefest." fortæller Mona Blenstrup, nabo til en svinefarm og aktiv i Landsforeningen af Gylleramte.

En lugtreduceret væske med PH-værdi som postevand
Det lugtende i gylle er en række organiske stoffer med lange molekylekæder. Smellfighter-teknologien virker ved at klippe lugtstoffernes molekylekæder over. "Saksen" er gasarten ozon, som nedbryder de fleste lugtfremkaldende organiske forbindelser i gyllen. Når ozonen har reageret med gyllen, omdannes den til ilt.

Udover ozon tilsættes svovlsyre, som sænker pH værdien af gyllen og dermed forhindrer dannelse af ammoniak, som normalt slipper ud til omgivelserne og forurener naturen med kvælstof. Tilbage bliver en lugtreduceret væske, der holder på kvælstofindholdet, samt et tørstof. Væsken har samme pH-værdi som vand og kan bruges som plantegødning, tørstoffet er egnet til afbrænding eller biogas.

To anlæg og et verdenspatent
Smellfighter kan etableres ved de fleste eksisterende svinestalde og kobles sammen med Infarms gylle-forsuringsanlæg, som er opstillet mange steder. Kapaciteten er på op til 30,000 producerede svin om året, eller 800 dyreenheder.

Smellfighter blev præsenteret på landbrugsmessen Agromek i januar 2008, hvor den blev kategoriseret som trestjernet nyhed, dvs. "gennemgribende nye teknologier der vil forandre landbruget". I det forløbne år er to anlæg sat i forsøgsdrift og flere er på vej. Infarm har udtaget verdenspatent på teknologien og satser massivt på sin nye innovation.

Fordele for naboer, landmand, natur, samfund - og svin
Fordelene ved den nye danske miljøteknologi er mange. For svinefarmenes naboer betyder det, at luften bliver renere og haven til at opholde sig i. For landmanden betyder det en kvælstofstabil og plantetilgængelig gødning, et bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder for at leve op til myndighedskrav - og frem for alt et bedre forhold til naboer og lokalsamfund.

For den omgivende natur har især den reducerede ammoniak-fordampning betydning. Ammoniak er et kvælstof og bidrager via luften til overgødskning af følsomme naturområder som heder og højmoser, der derved forsvinder. En reduceret ammoniak-udledning er med til at fastholde en mangfoldig natur.

Set fra et samfundsøkonomisk synspunkt er der også perspektiver i den nye teknologi. Danmark er verdens største eksportør af svinekød, men prisen er meget høj for naboer og natur. Med Smellfigther er der udsigt til en løsning på nogle af de problemer, som hidtil har gjort modstanden mod de store svinefarme så indædt. Endelig er der svinene selv. For dem betyder en reduceret lugt og ammoniak i stalden en bedre dyrevelfærd.

Ny tid på landet
Ifølge Infarms direktør, Allan Skovgaard, vil Smellfighter indvarsle en ny tid på landet; "Den nye teknologi kommer til at ændre vores forestilling om hvordan og hvor meget husdyrproduktion skal lugte. Det vil få betydning for forholdet mellem landmanden og hans omgivelser. Jeg tror, det er begyndelsen til en ny historie om livet på landet."

Om INFARM A/S (opdateret september 2020)

Infarm var et selvstændigt aktieselskab i Grundfos koncernen grundlagt i 2004 under navnet Staring Miljø A/S. I 2015 blev firmaet overtaget af Jørgen Hyldgård Staldservice, der udvikler, producerer og sælger staldmekaniserings- og miljøløsninger.

Læs mere 

JH Staldservice viderefører Smellfigther: Læs mere her

Læs om miljøeffekter af ammoniak i rapporten "Ammoniak i landbrug og natur" udgivet i 1999 af Danmarks Miljøundersøgelser.

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.