250 år gammelt russisk vindue begrænser effektivt trafikstøj

Arkitekten Rastrelli tegnede i 1762 et ”termodynamisk” vindue til Vinterpaladset i Sankt Petersborg. Det gamle russiske vindue har fremtiden for sig herhjemme, bl.a. som følge af en ny vejledning om støj fra veje. Producenten HansenProfile forventer et gennembrud.

Udsnit_3G_vindue

Principtegning

 

Russervinduets princip er meget enkelt. Det består af to lag glas som sidder uden på hinanden med et mellemrum. Solen opvarmer luften mellem de to lag, så den stiger til vejrs og ind i huset gennem en åbning øverst i vinduet. Samtidig suges ny frisk luft ind mellem glassene fra en åbning i bunden. Tilsammen betyder det, at huset får varme og ventilation på en nærmest genial og meget miljøvenlig måde. Sidst, men ikke mindst, reducerer russervinduet støjen meget betydeligt.

Fra Vinterpaladset til Ørestaden
Russervinduet blev kendt herhjemme fordi en dansk ingeniør, Sergio Fox, i slutningen af halvfemserne deltog i renoveringen af Vinterpaladset. Han så potentialet og overbeviste vinduesproducenten HansenProfile, som siden har videreudviklet russervinduet. Det kaldes i dag ”3. Generations vinduet” eller, når det drejer sig om vinduer fra HansenProfile, Hansen 3G.
De første Hansen 3G vinduer blev testet af Energistyrelsen i 2002. Styrelsen konkluderede at vinduet åbent reducerede trafikstøjen med 28 decibel; det svarer til et lukket enkeltvindue med termoglas! Det blev relevant et par år senere, da Jægersborg Vandtårn skulle ombygges til ungdomsboliger. Vandtårnet ligger i et stærkt trafikeret område og for det omdiskuterede byggeri var støjreduktion helt afgørende. En afprøvning i tårnet viste, at Hansen 3G vinduet med en udvendig og indvendig oplukning på 45 grader reducerede trafikstøjen med 32 dB - fra 69 til 37dB. Der er tale om en væsentlig dæmpning, som betyder, at Vandtårnets unge beboere kan få frisk luft ind med begrænset  støj. Senest har Københavns Energi brugt Hansen 3G vinduer i forbindelse med et nyt kontorbyggeri i Ørestaden.

Nye støjgrænser og udviklingsmidler fra Miljøstyrelsen
3G vinduer er blevet yderligere aktuelle efter Miljøstyrelsen i 2007 udsendte vejledningen ”Støj fra veje”, som fastlægger nye trafikstøjsgrænser. For nye boliger må støjen højst være 46 dB og for nye kontorer højst 51 dB, begge steder med delvist åbne vinduer (åbningsareal 0,35 m2). Det er krav, som er relevante ved ”huludfyldning” langt stærkt trafikerede gader og veje.
Samtidig har Miljøstyrelsen givet tilskud til at DELTA og HansenProfile kan undersøge, hvordan 3G vinduerne kan forbedres. Udover dimensionering og udformning kan vinduerne optimeres ved at bruge hulrummet mellem glassene til lydabsorberende materiale, persienner m.m. Indbyggede filtre, som kan begrænse støv, pollen og partikler, er en anden mulighed. Når undersøgelsen er færdig, samles resultaterne i en designguide, der stilles til rådighed for byggebranchen.
Miljøstyrelsen har også støttet udviklingen af en beregningsmodel for 3G vinduers økonomi. 3G vinduer er 60-100% dyrere end almindelige vinduer, men sparer til gengæld energi til varme og ventilation. En beregningsmodel gør det lettere for bygherrer m.fl. at gennemskue økonomien i 3G vinduer.

Det ligner en vinder
I byggebranchen er interessen for 3G vinduer så stærkt stigende, at det i foråret 2007 førte til dannelsen af et vidensnetværk om ”multifunktionelle vinduer”. Udover HansenProfile er deltagerne bl.a. vinduesproducenten Horn Vinduer (der har udviklet sit eget 3G vindue), rådgivningsvirksomhederne NIRAS og COWI samt Fonden BYG-Erfa. Netværket taler om: ”Vinduer der ”kan lidt mere”: f.eks. støjdæmpning sammen med udluftning, udluftning uden træk, udluftning med varmegenvinding, udluftning uden støv og pollen, nulenergi løsninger, nul-overopvarmnings facader, facader der sparer på anlægsprisen m.v.”
Hvordan det hele ender er svært at sige. Men kombinationen af nye lovkrav, statslige udviklingsmidler, innovative virksomheder og ekspertbaserede vidensnetværk har gennem årene skabt danske vindere på en række miljøområder. Meget tyder på, at det også kan komme til at gælde indenfor miljøvenlige vinduer.

Fakta om HansenProfile
HansenProfile er et firma i HansenGroup, som er facedeentreprenør og specialister i bl.a. vinduer til erhvervsbyggeri. Virksomheden er grundlagt i 1909, har 1000 medarbejdere og en omsætning på omkring en milliard. Hovedsædet ligger i Lem i Vestjylland. HansenProfile er HansenGroups udviklingsselskab, som bl.a. udvikler og leverer systemer til koncernens øvrige selskaber.

Fakta om støj fra veje
Miljøstyrelsen udsendte i 2007 vejledningen ”Støj fra veje”. Vejledningen viser, hvordan støj fra vejtrafik kan forebygges og reduceres. Den erstatter en tidligere vejledning fra 1984 og indfører bl.a. nye beregningsmetoder og støjgrænser. Om vinduer i nye boliger i støjbelastede boligområder siger vejledningen at ”udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer”. Et åbent vindue defineres som 0,35m2 åbning.

Læs mere
Støj fra veje
HansenProfile 

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.