Gammelt gips er guld værd

Gypsym har gjort Danmark til verdensmester i at genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet en god forretning.

Gipsaffald


”Her har vi en mindre virksomhed, der løser miljøproblemer og formår at skabe en rigtig god forretning med et patenteret produkt, og som er i stand til at vokse globalt”. Sådan lød det i dommerkomiteens begrundelse, da Vækstfonden for første gang uddelte Cleantech prisen i 2007. Prisen på 500.000 kroner gives til en mindre dansk virksomhed, der har udviklet renere miljø- eller energiteknologier, og som kan være et forbillede for andre mindre og mellemstore danske virksomheder. Det er lige, hvad Gypsum Recycling International A/S er og kan. Endda med noget så usexet som gamle gipsplader!

Ikke flere gipsbjerge
Gipsplader er et meget anvendt materiale i moderne byggeri, men gipsaffald kan udgøre et betydeligt miljøproblem. I Danmark har vi indtil 2001 deponeret stort set alle de ca. 50.000 tons gipsaffald, vi årligt frembringer i forbindelse med byggeri og nedrivning. Udover det uønskede i at deponere affald på lossepladser har gipsaffald den uheldige egenskab, at gipsens indhold af sulfat kan reduceres til sulfider, der under bestemte omstændigheder kan omdannes til svovlbrinte, som er meget giftigt og lugter afskyeligt (som rådne æg). Af samme årsag har EU og også den danske Miljøstyrelse fastsat krav om, at gipsaffald ikke må deponeres sammen med andet affald indeholdende organisk, bionedbrydeligt materiale.
At gipsaffald i så stort omfang tidligere blev deponeret skyldes, at gamle gipsplader som regel er tapetserede og malede, samt at skruer og søm ikke er fjernet. Hidtil har det været for dyrt og besværligt at rense forurenet gipsaffald, så gipsen kan genbruges. Det er det, som Gypsum ændrer på.

Dansk verdensrekord
Gypsum har udviklet og patenteret et behandlingsanlæg, som kan genbruge gips med tapet, lim, maling, glasvæv, skruer osv.. Anlægget fjerner urenheder og kartonen rundt om gipskernen og knuser derefter gipsen ned til et 100% genanvendeligt gipspulver. Metoden er udviklet af entreprenør Karsten Rasmussen, som står bag en række innovative genbrugsteknologier på bygge- og anlægsområdet (læs mere i artiklen (titel) om nedrivning af meget store bygninger). Gypsums behandlingsmetode har på få år medført, at vi i Danmark nu genbruger 80% - eller 40.000 tons årligt - af vores gipsaffald. Det er verdensrekord.

Ny lov skaber forventning om højere genanvendelsesprocent
Tallet kan blive højere endnu. Folketinget har i maj 2009 vedtaget en ny lov om affaldssektoren, som sigter på at etablere et frit marked for indsamling og oparbejdning af genanvendeligt erhvervsaffald. Loven betyder, at  alle virksomheder nu kan benytte genbrugspladserne i deres hjemkommune til at komme af med deres byggeaffald, herunder gipsaffald. Da stort set samtlige kommuner i Danmark deltager i Gypsums system og har separate containere til gipsaffald på deres genbrugspladser, vil ændringen temmelig sikkert medvirke til at hæve genanvendelsesprocenten på bl.a. gips.

International regulering skaber efterspørgsel
Internationalt ser det også lovende ud for Gypsum. Der er aktuelt ingen konkurrenter, som kan matche Nærum-virksomhedens løsning og Gypsums genbrugssystem er med succes taget i brug i USA, Japan, England, Irland, Holland, Belgien, Schweiz samt Sverige og Norge.
Væksten skyldes ikke kun, at Gypsums teknologi er ledende. De vestlige lande deponerer årligt over 15 millioner tons gips, og der er internationalt en stigende erkendelse af, at det er 15 millioner tons for meget. De nye krav til genanvendelse af gips i bl.a. EU betyder, at Gypsums oplever en stigende efterspørgsel efter deres løsning. Aktuelt  betyder skærpede krav i England, Wales og Nordirland at Gypsum International Recycling har indgået flere aftaler med genbrugspladser i Storbritannien, der dækker flere hundrede tusinde indbyggere per aftale.
Gypsums internationale vækst er gjort muligt ved en kombination af en ildsjæl og dansk regulering, som baggrund for udvikling af en miljømæssigt konkurrencedygtig løsning, der eksporteres til verdensmarkedet, efterhånden som andre landes regulering følger efter.

Gennemtænkt forretningsmodel præmieret
Gypsum fik ikke kun Cleantech-prisen for at have skabt en ny miljøvenlig teknologi. Også forretningsmodellen blev præmieret. Gypsum har udviklet en model, hvor virksomheden tjener penge på alle led i værdikæden; både på at indsamle gipsaffald og på at sælge gipspulver. Kombinationen af patenteret miljøteknologi og værdiskabende forretningskoncept har på syv år fået Gypsums omsætning op på over 60 millioner kr. årligt.
Udover at vinde Cleantech-prisen vandt Gypsum Recycling også Børsens Miljøgazelle-pris, da den første gang blev uddelt i 2008.

Fakta om Gypsum Recycling International A/S

Virksomheden bygger på et patenteret og fuldt system for indsamling og genanvendelse af gips. Virksomheden startede i Danmark i 2001 og er i dag tilstede i Europa, USA og Japan. Virksomheden har 25 ansatte, heraf otte i Danmark. Gypsum Recycling International omsatte i 2008 for 60 millioner kr.

Læs mere

Miljøstyrelsens hjemmeside: Rapport om gipsaffald

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.