Eksport af danske miljøstandarder

For den danske producent af møbelstoffer Gabriel er en af hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de samme høje miljøstandarder i Danmark, Kina og Litauen.

Faar

 

Farvning_af_tekstil


I mange tredjeverdenslande er tekstilindustrien årsag til en betydelig miljøbelastning, fordi der både mangler krav til og kontrol med industriens produktionsmetoder. Mange af fabrikkerne har et stort forbrug af energi, vand og kemikalier, og de færdige tekstiler kan indeholde rester af tungmetaller, formaldehyd, pesticider, klor og bromerede flammehæmmere. Kemikalier der kan skade miljø og sundhed.

Mangeårig dansk indsats bærer frugt
Tekstilbranchen er en af de brancher, der gennem de seneste 15 år har været omfattet af Miljøstyrelsens udviklingsprogrammer for renere teknologi og produkter. Mange danske tekstilvirksomheder står derfor i dag stærkt i konkurrencen om at levere til den stigende efterspørgsel efter bæredygtige tekstilprodukter.
En af disse virksomheder er Gabriel, som er en af Europas største producenter af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel har i dag produktion i Danmark, Litauen og Kina og varetager hele forædlingsprocessen, der starter med uld fra New Zealand og slutter med det færdige møbelstof klar til polstring. Gabriel har gennem de seneste 15 år deltaget aktivt i den danske miljøindsats og har brugt betydelige ressourcer på at udvikle miljøvenlige produktionsmetoder og produkter og har opnået en lang række miljøcertificeringer.
I 1980’erne var Gabriel den første danske tekstilproducent, der tilbød farveprogrammer uden tungmetaller og de første til at forbyde brugen af giftige mølimprægneringskemikalier. Gabriels produktion i Ålborg fik i 1996 som den første tekstilvirksomhed i Danmark et miljøledelsessystem efter ISO 14001 og i 1998 blev Gabriel registreret efter EU's Eco Management and Audit Scheme (EMAS). I 2003 fik Gabriel som den første møbelstofproducent certifikat til at bruge EU’s miljømærke Blomsten på flere af deres produkter.
I dag er hovedparten af Gabriels produkter mærket med Blomsten eller sundhedsmærket Øko-Tex. Det betyder bl.a. at Gabriel har substitueret en række skadelige kemikalier.
”Vi har lagt en forretningsstrategi, hvor miljøledelse er et værktøj til at styrke vores konkurrenceevne, fordi det sikrer, at vores produkter er konkurrencedygtige på både miljø, kvalitet og pris,” fortæller Kvalitets- og miljøchef Kurt Nedergaard.
Gabriels største miljømæssige gennembrud er produktprogrammerne Gaja og Comfort. Gaja, der er i 100% uld, er mærket med Blomsten og er i dag et af de mest anvendte møbelstoffer i EU. Comfort er lavet af 100% genanvendte polyesterfibre, produktionen er vandbaseret og produktet er mærket med Øko-Tex.

Renere teknologi på farveri i Litauen
Indtil 2008 foregik vådbehandling, farvning og efterbehandling primært på Gabriels farveri i Ålborg. Farveriet har altid været spydspids for udviklingen af de renest mulige teknologier. For eksempel har farveriet sat forbruget af energi, vand og kemikalier betydeligt ned ved blandt andet at indføre specialdesignede maskiner, der gør det muligt at omstille fra serieproduktion til små specielle ordreproduktioner uden at øge belastningen af miljøet.
I 2008 flyttede Gabriel produktionen fra Ålborg til farveriet Scandye UAB i Litauen. Gabriel ejer 40 % af Scandye, og det er et ufravigeligt mål at fortsætte med at udvikle det høje kvalitets- og miljøniveau i produktionen. ”Vi har opbygget nyt produktionsudstyr i Litauen, hvor vi har valgt den reneste teknologi, og medarbejderne fra Ålborg er med til at optimere produktionsprocesserne og indføre miljøledelse efter ISO 14001,” siger Kurt Nedergaard.

Værdiskabende samarbejde i Kina
I 2006 blev Gabriels kontor i Kina ISO 14001 certificeret af danske verifikatorer. Kontoret har fem lokale kvalitets- og miljøteknikere ansat, som sørger for at udvælge underleverandører efter deres evne til at opfylde miljøkravene i ISO 14001 og kriterierne for miljømærkning med Blomsten. Et afgørende kriterium for at blive valgt som leverandør er yderligere, at man har viljen til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger.
De lokale kvalitets- og miljøteknikere gennemfører systematiske audits og anden leverandøropfølgning, så Gabriels krav til miljø og arbejdsmiljø bliver ført ud i livet. Desuden hjælper Gabriels folk leverandørerne med at udarbejde handlingsplaner, så miljøniveauet konstant er i udvikling.

”Vores filosofi er, at vi ikke bare skal flytte produktionen – vi skal eksportere hele den måde, vi tænker på. Vi lægger vægt på at opbygge partnerskaber, så vores underleverandører opfatter os som rådgivere frem for kontrollanter. Ingen gør bevidst noget forkert, men i mange tilfælde skal man starte med at få dem til at forstå miljøkonsekvenserne og forretningsmulighederne. Og de underleverandører vi har hjulpet, har bestemt fået noget igen – med andre ord et værdiskabende samarbejde, der kan ses på bundlinjen,” fortæller Kurt Nedergaard.

Fakta om miljømærker og miljøledelse
Blomsten er EU's officielle miljømærke. Blomsten begrænser mængden af pesticidrester i råvaren, brugen og udledningen af farlige kemikalier i produktionen og mængden af sundhedsskadelige stoffer og tungmetaller i det færdige produkt.  Læs mere hos Miljømærkesekretariatet

Øko-Tex Standard 100 er verdens førende sundhedsmærkning af tekstiler. Øko-Tex begrænser mængden af eller udelukker en lang række sundhedsskadelige stoffer i det færdige tekstil. Læs mere om Øko-Tex

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EU’s miljøledelsesordning, der har til formål at få virksomheder og andre organisationer til frivilligt at arbejde systematisk og struktureret med miljøforbedringer, samt rapportere miljøpræstationen i en miljøredegørelse. Læs mere om EMAS

ISO 14001 er den internationale miljøledelsesstandard, som på mange måder minder om EMAS, men ikke er så omfattende i sine krav til bl.a. ekstern miljørapportering. Læs mere om ISO 14001

Fakta om Gabriel
Gabriel er grundlagt i Aalborg i 1851. Virksomheden producerer møbeltekstiler og er en af Europas førende leverandører. Gabriel har 95 ansatte og en omsætning på 205 mio. kr.
Læs mere om Gabriel

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.