Udvinding af guld og kviksølv fra mineaffald

Foto: Elplatek

Den danske virksomhed Elplatek ser et stort forretningspotentiale i at trække guld og kviksølv ud af mineaffald fra mindre guldminer.

Den enes skrald, den andens guld. Sådan tænker den danske overfladebehandlings-virksomhed Elplatek, der har udviklet et rensningsanlæg, som kan udvinde både guld og kviksølv fra affaldet fra mindre guldminer. På den måde kan det også økonomisk betale sig at gøre noget ved verdens største kilde til kviksølvforurening.

- Vi har testet anlægget i Nicaragua med gode resultater. Der er tusindvis af de små miner over hele verden, og de udleder flere hundrede tons kviksølv om året. Vores rensningsanlæg kan oprense størstedelen af det, der findes i mineaffaldet og samtidig gå hen og blive et eksporteventyr. Det vil være en kæmpe samfunds- og sundhedsmæssig gevinst, hvis rensningsanlægget kan komme dele af verdens kviksølvsforurening til livs, siger direktør i Elplatek, Jan Boye Rasmussen.

Anlægget er udviklet i samarbejde med forsker Peter Appel, DTU og en amerikansk partner. Med en kommerciel lancering forventer Elplatek at kunne fordoble antallet af ansatte fra 15 til 30 og sælge til både regeringer og private miljøfilantroper.

Fakta om kviksølv i mineaffald:

  • De små uformelle miner i Sydøstasien, Afrika, Mellem- og Sydamerika bidrager med ca. 1/3 af den globale kviksølvforurening.
  • Kviksølv er et giftigt tungmetal, som kan skade både nervesystemet, hjernen, og fostre.
  • Langt de fleste guldgravere i små guldminer bruger kviksølv til at udvinde guld. Kviksølvet fordamper til atmosfæren og udledes til vandmiljøet. Det kan efterfølgende transporteres via luft, floder og havstrømme over lange afstande, og ophobes i toppen af fødekæden som rovfisk og havpattedyr. Kviksølv er fundet i høje niveauer i både befolkningen og i sæler og isbjørne i Arktis.
  • De seneste tal fra FN’s miljøorganisation UNEP viser, at der siden 2010 til i dag er sket en fordobling af kviksølvudledningen fra 727 ton til 1400 tons om året fra de små miner.
  • Danmark arbejder på at udfase brugen af kviksølv globalt med den nye Minamatakonvention om kviksølv.