Udvikling af teststandard for desinfektionsklude

Foto: Wet Wipe

Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut har sammen med de danske desinfektionseksperter fra firmaet Wet Wipe A/S udviklet en ny metode til test af desinfektionsklude, der afspejler, hvordan kludene bruges i den virkelige verden. Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP.

Hver dag bruges tusindvis af rengørings- og desinfektionsklude på hospitaler og i pleje- og institutionssektoren. Kludene er behandlet med biocider, så de fjerner bakterier og virus. De nuværende europæiske standarder til at vurdere, om engangskludene reelt virker efter hensigten er utilstrækkelige. Det betyder, at markedet i dag er præget af usikkerhed om kludenes effekt og kvalitet. Indkøbere og aftagere mangler et bedre objektivt grundlag for at vurdere de forskellige produkter. Myndighederne mangler en mere realistisk testmetode til at vurdere produkterne i forhold til kravene i EU-lovgivningen. Og endelig mangler producenter af rengørings- og desinfektionsklude en standardiseret testmetode, der kan bruges i deres produktudvikling og til at kvalitetsstemple produkterne til markedsføring.

Testmetode som afspejler virkeligheden

Med resultaterne af MUDP-projektet er det nu lykkedes at udvikle en testmetode til at vurdere effekten af klude, som også tager højde for, hvordan kludene bliver brugt i dagligdagen i fx plejesektoren eller på hospitaler. Nu kan kludene fx testes, hvor de anvendes og i realistiske situationer, hvor aftørringen foregår på få minutter.

Projektparterne på Statens Serum Instituttet ser store perspektiver i udviklingen af den nye testmetode:

”Det er vigtigt, at vi kan teste desinfektionsklude ens i både Danmark og i hele EU på en måde, som svarer til virkeligheden. Jo mere viden vi får på det her område, jo mere effektive kan vi blive i bekæmpelsen af uønskede bakterier, og jo lettere er det at højne hygiejneniveauet på fx landets hospitaler og institutioner. Selv om det tager lang tid at ændre de eksisterende EU-standarder, har vi nu med projektets testprotokol fået et godt værktøj, som vi allerede kan se virker overbevisende på vores og Wet Wipes samarbejdspartnere i Europa”, siger projektleder, Ph.D. Christian Stab Jensen fra Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut.

Godt for alle i branchen

Hos Wet Wipe A/S vurderer adm. direktør Philip Christian Glad, at den nye forbedrede testmetode på sigt kan få positiv betydning både for Wet Wipe A/S, for andre firmaer i branchen og for miljøet:

”Det er klart, at vi kan få en konkurrencefordel, fordi vi har fået en helt unik viden om, hvad der virker – og under hvilke forhold. Det kan vi bruge i vores markedsføring og i designet af kludene. Derfor arbejder vi både på at udvikle et patent og udnytte projektet til, at vi kan komme et skridt foran vores konkurrenter på bl.a. det vigtige tyske marked. Men når det er sagt, så er vi helt grundlæggende interesseret i, at så mange som muligt får kendskab til resultaterne i projektet og til testmetoden. I sidste ende handler det her jo også om at minimere brugen af kemikalier og mindske forbruget af vand – og det kan vi gøre ved at udvikle effektive desinfektionsklude”.

 I Miljøstyrelsen regner kontorchef Sonja Canger med, at projektet med desinfektionsklude vil få positiv betydning for både miljø og sundhed samt optimere brugen af biocider:

 ”Med den nye testmetode kan vi sikre bedre og mere effektive produkter på markedet for desinfektionsklude. Jeg tror på, at det vil betyde mere optimal brug af biocider i desinfektionsklude og brugen af desinfektionsklude giver færre kemiske stoffer, der vaskes ud i kloakken”.

Teknologisk Institut adopterer testmetode

Den nye testmetode er blevet efterprøvet på Teknologisk Institut af Wet Wipe - med samme resultat – og instituttet kan nu tilbyde at teste desinfektionsklude vha. testmetoden, så andre producenter kan teste deres desinfektions- og rengøringsklude vha. den nye testmetode.

Projektet har modtaget 1,1 mio. kroner i støtte fra MUDP-midlerne i 2013 og Wet Wipe A/S har sammen med Statens Serum Institut derudover selv bidraget med knap 1 mio. kroner i egenfinansiering.  

Resultaterne kan læses i rapporten:
Udvikling af teststandarder for desinfektionsklude

Yderligere oplysninger:

Christian Stab Jensen, akademisk medarbejder på Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne, tlf.: 3268 3826, Obfuscated Email.

Wet Wipe A/S (link til firmaets hjemmeside) er et dansk firma, som udvikler og sælger innovative og effektive rengørings- og desinfektionsløsninger.

Philip Christian Glad, adm. direktør i Wet Wipe A/S, tlf.: 70 266 244, Obfuscated Email.

Miljøstyrelsens kontaktperson: Birte Fonnesbech Vogel, Obfuscated Email