Et fremragende alternativ til ftalater

Danske Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret erstatning for ftalater, som har de samme blødgørende egenskaber, men uden risiko for hormonforstyrrende effekter. Virksomheden ser et stort potentiale inden for bl.a. fødevareemballage og medicinsk udstyr.

Castorfrø

Plastikfilm til fødevarer

Plastikslanger

Ftalater er den fælles betegnelse for en gruppe kemiske stoffer, som har den egenskab, at de kan gøre plastic blødt. Derfor indgår ftalater i en lang række af de PVC-baserede plastikprodukter, vi omgiver os med til daglig. Det er f.eks. tekstiltryk, badeforhæng, ledninger, haveslanger, vinylgulve og maling.

Mistanke om hormonforstyrrelser, nedsat fertilitet og fosterskader
Nogle ftalater har også meget uheldige egenskaber. Forsøg på dyr har vist, at visse ftalater er hormonforstyrrende og kan medføre fosterskader, misdannede kønsorganer og skader på forplantningsevnen. Ftalater overføres fra bl.a. plastic til omgivelserne og optages i den menneskelige organisme. Effekten på mennesker er ikke bevist, men omfattende forskning tyder på at hormonforstyrrende stoffer også påvirker mennesker.
EU har klassificeret tre ftalater som hormonforstyrrende og forbudt dem i legetøj og andre småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år, mens tre andre ftalater er forbudt i legetøj og småbørnsartikler som børn vil kunne putte i munden. I Danmark har vi derudover et totalforbud mod alle ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn under tre år, ligesom nogle ftalater står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
Når ftalater og andre problematiske blødgørere stadig anvendes skyldes det, at det er vanskeligt at finde gode alternativer. De senere år har en række virksomheder dog udviklet erstatninger for de mest skadelige ftalater. Et af de bedste alternativer er skabt af danske Danisco.

Alternativet bygger på castor olie
Alternativet hedder GRINDSTED SOFT-N-SAFE og produceres af castor olie og eddikesyre. Castor olie udvindes af frøene fra castorplanten, som er en etårig indisk busk. Produktet er fuldt biologisk nedbrydeligt og bliver ved indtagelse fordøjet som vegetabilsk olie i mad. SOFT-N-SAFE har gennemgået omfattende tests uden, at der er fundet negative effekter.

Tilfældigheder, held og dygtighed
Opfindelsen skete ved en kombination af tilfældigheder, held og dygtighed. Danisco producerer ingredienser til fødevarer og har en udviklingsafdeling for bl.a. emulgatorer (ingredienser som binder vand og fedt). I afdelingen vidste man, at visse emulgatorer også kan bruges til at blødgøre plastic og det blev derfor besluttet at undersøge effekten nærmere. Daværende divisionschef for emulatorer, Torben Svejgård, har i et interview med det Økologiske Råd fortalt hvordan det gik til; "Gennem vores kontakter i dagligdagen vidste vi godt, at man søgte efter alternativer til blødgørere, så vi greb ideen, og lavede lidt forarbejde, for at se om der var noget i det. I 9 ud af 10 tilfælde bliver den slags aldrig til noget".
Men det gjorde det her. Forsøgene afslørede en særligt positiv effekt af castor olie, produktet blev udviklet og i 1999 ansøgte Danisco om patent. Der skulle dog gå fem år og investeres et lille tocifret millionbeløb i forsøg før GRINDSTED SOFT-N-SAFE blev godkendt. I dag er Daniscos alternativ godkendt til bl.a. fødevareemballage i EU, USA, Sydamerika og det meste af Asien. Herhjemme fik produktet Dansk Industris pris "Årets produkt" i 2006. Miljøstyrelsen tildelte samme år GRINDSTED SOFT-N-SAFE den danske udgave af EU's miljøpris.

Legetøj, mademballage og medicinsk udstyr
GRINDSTED SOFT-N-SAFE kan erstatte de mest almindelige phthalat-typer i forholdet 1:1 og anvendes i de eksisterende produktionsanlæg uden ændringer. Der er altså ingen tekniske barrierer. Til gengæld kan prisen være en barriere: GRINDSTED SOFT-N-SAFE er mere end dobbelt så dyrt som ftalater. I en del plasticprodukter udgør ftalaterne op til 50% og det er ikke prismæssigt realistisk at erstatte dem her i en overskuelig fremtid.
"I Danisco ser vi potentialet i GRINDSTED SOFT-N-SAFE på de områder, hvor der sker den største direkte overførsel af problematiske blødgørere til mennesker. Det er bl.a. i legetøj, indlæg i skruelåg til f.eks. marmelade, madfilm, slanger og transportbånd i fødevareindustrien og i forskellige former for medicinsk udstyr", fortæller Bjarne Nielsen, Senior Application Manager i Danisco.

Foreløbig leverer Danisco det miljø- og sundhedsvenlige produkt til en producent af fødevareemballage og til en producent af medicinsk udstyr. Men kundeinteressen er stor og Danisco forventer en markant stigende omsætning inden for de næste år. Opnår Soft-N-Safe bare en procent af verdensmarkedet for phthalater giver det en omsætning på mindst en halv milliard kroner. "Vi ser lyst på fremtiden", siger Bjarne Nielsen.

Fakta om ftalater
Ftalater (udtales talater) er en betegnelse for forskellige estere af phthalsyre. De bruges primært til at blødgøre plastic og findes i produkter som regntøj, legetøj, vinylgulve, slanger, tryk på tøj, kapselindlæg og neglelak. Ftalater er de mest anvendte blødgører i verden med et niveau på to-tre millioner tons om året.
Ftalaterne DEHP, DBP og BBP er på EU's liste over stoffer med dokumenteret hormonforstyrrende effekter (dokumenteret på dyr) og på Miljøstyrelsen liste over uønskede stoffer. EU har forbudt anvendelsen af DEHP, DBP og BBP i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0 - 14 år.
Derudover er ftalaterne DINP, DIDP og DNOP forbudt i legetøj, hvis det kan komme i munden. I Danmark har vi siden 1999 haft et totalforbud mod ftalater i legetøj m.m. for børn i alderen 0 - 3 år. (Kilde: Miljøstyrelsen, Det Økologiske råd, Danisco)

Fakta om Danisco
Danisco er en af verdens førende producenter af ingredienser til fødevarer og andre forbrugerprodukter. Koncernen producerer bl.a. emulgatorer, enzymer, stabilisatorer, aromaer, sukker og sødemidler. Danisco har ca. 9.500 ansatte, er tilstede i 47 lande og omsatte for 18,8 mia. DKK i 2007/8. Hovedsæde i København.  (kilde: Danisco)

Fakta om GRINDSTED SOFT-N-SAFE
GRINDSTED SOFT-N-SAFE er en vegetabilsk baseret blødgører, som er produceret på basis af castor olie og eddikesyre, og som kan erstatte bl.a. ftalater. GRINDSTED SOFT-N-SAFE viser ikke tegn på hormonforstyrrende effekter, bliver ved indtagelse fordøjet som vegetabilsk olie, og er fuldt biologisk nedbrydeligt. (Kilde: Danisco)

Læs mere
Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/kemi/kemikalier
Danisco: www.danisco.com

Danske succeshistorier - nyttige links

Succeshistorier på engelsk

Miljøministeriet har samlet ti af de gode, danske historier om virksomheder, der har skabt vækst med miljøvenlige teknologier.

Læs alle historierne (på engelsk).

LCA-centeret 

LCA centerets hjemmeside kan du finde eksempler på nogle af de virksomheder, der arbejder med livscyklustankegangen og/eller LCA på forskellig vis.

Teknologiportalen

Teknologiportalen , der drives af GTS-institutterne, kan du finde eksempler på løsninger til virksomheder indenfor miljø- og energivirksomhed.