Case: Ny teknologi øger varmeproduktion på forbrændingsanlæg

Foto: Vestforbrænding, 2012

Ny teknologi fugter forbrændingsluften på affaldsforbrændingsanlæg, så anlæggene bliver mere effektive, når mængden af organisk affald falder. Teknologien er udviklet med støtte fra MUDP.

I Danmark laver vi både el og varme af vores affald, når det bliver brændt af på affalds­forbrændings­anlæg. En række anlæg, både i Danmark og i Sverige, har også indført kondensering af røggas – en metode, der sikrer, at den energi, der er bundet i affaldets vandindhold, bliver udnyttet til ekstra produktion af varme.

Når affaldets vandindhold falder, f.eks. hvis det organiske affald bliver sorteret fra til andre nyttige formål, bliver varmeproduktionen mindre. Men ved at tilsætte damp til forbrændingsluften, opretholder man det rigtige niveau af vandindhold i affaldet, og potentialet for varmeproduktion fastholdes.  Teknologien bliver allerede i dag brugt på biomasseanlæg, og kan med en række tilpasninger overføres til forbrændingsanlæg.

I et projekt, der er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) i 2014, er teknologien blevet undersøgt, og der er fundet løsninger på problemstillinger specielt knyttet til affald.

På baggrund af de gode resultater fra MUDP-projektet arbejder danske virksomheder, forsyningsselskaber og rådgivere videre med afprøvning af teknologien i fuld skala, nu med støtte fra Energiteknologisk Udvikling og Demonstration (EUDP). Rambøll er hovedansvarlig for projektet, som også har deltagelse af Vestforbrænding, Babcock & Wilcox Vølund, DTU Chemistry, Affald Plus og Affald Varme Århus.

”Vestforbrænding har valgt at gå ind i projektet og ser positivt på at teste teknologien i fuld skala”, siger Produktionschef hos Vestforbrænding, Per Wulf og tilføjer:

”Vi understøtter udvikling, der kan fremme danske eksportpotentialer og samtidigt kan understøtte Vestforbrændings målsætning om at være en virksomhed, der er på forkant med udviklingen og kan tilbyde maksimal genanvendelse samt billig og stort set CO2-neutral fjernvarme til vores kunder”.

Læs rapporten om MUDP-projektet