Afsluttede projekter indenfor støjområdet

Projekter indenfor støjområdet gennemført under den miljøteknologiske indsats

undefined

Semiaktive resonatordæmpere til dæmpning af lavfrekvent støj fra store motorer og generatoranlæg
Projekt har haft til formål at udvikle en særlig type lyddæmper, resonatordæmpere, som er aktivt styret, så dæmpningen er størst mulig ved de frekvenser, som motoren udsender. Miljøprojekt 1377, 2011

Lydskodder til afskærmning mod støj fra virksomheder
I projektet er udviklet en vindueskonstruktion med lydskodder, der kan dæmpe støj også når vinduerne er åbne. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 5, 2011

Lydmæssig optimering af "Russervinduer" 
Projektet undersøger en vinduestypes lydisolerende evner – også i åben tilstand. "Russervinduet" er valgt, da det forventes at have gode lyd- og ventilationsmæssige egenskaber. Miljøprojekt nr. 1609, 2014

Støjdæmpende autoværn
Målinger viser, at støjen dæmpes med op til 3,5 dB i afstanden ca. 200 m fra vejmidten. Dæmpning på 3 dB er gældende op til 2 km fra vejen. Da autoværnet har samme dimensioner som et konventionelt autoværn, vil både den visuelle og økonomiske ændring være lille i forbindelse med en udskiftning til det støjdæmpende autoværn. Miljøprojekt 1625, 2014