Afsluttede projekter indenfor virksomheder

Projekter indenfor virksomheder gennemført under den miljøteknologiske indsats.

Vandsymbioser Kalundborg - Kortlægning af vand-, energi- og stofstrømme samt udvikling og demonstration af nyt symbiosetiltag
Rapport om anvendelse af sekundavand i industrielle symbioser mellem industrivirksomheder i Kalundborg. Rapportens hovedkonklusioner falder i to dele, 1) Kortlægning og identifikation i 7 virksomheder i Kalundborg og 2) Generel manual for symbiosesamarbejder. Miljøprojekt nr. 1732, 2015.

Development of combustion air humidification at WTE facilities
Dette udviklingsprojekt har fokuseret på introduktion af forbrændingsluftbefugtning på affaldsforbrændingsanlæg for at øge anlæggenes energieffektivitet og give anlæggene en mulighed for at håndtere fremtidige ændringer af affaldet. Forbrændingsluftbefugtning erblevet sammenlignet med andre metoder så som befugtning af affaldet eller indsprøjtning af vand i ovnen og er blevet evalueret som den mest energieffektive metode til at modvirke effekterne af udsortering af øgede mængder organisk affald. Miljøprojekt nr. 1843, 2016.

Resource efficiency in industries
Rapporten belyser muligheder for at stimulere ressource-effektivitet via BAT og via andre former for lovgivning samt de faldgruber, man skal passe på. Rapporten retter sig således mod eksperter fra industri og myndigheder, som deltager i EU’s arbejde med BAT-konklusioner under direktivet for Industrielle Emissioner eller som indarbejder BAT-konklusioner i revurderinger og miljøgodkendelser. Miljøprojekt nr.: 1876, 2016

Udvinding af annuelle fibre
Ved brug af halmstrå som kilde til pulpfibre til dry-in-mould formning ligger problematikken i at fjerne støvdelene fra halmen, dette kan gøres gennem mekaniske neddeling. Disse støvdele forårsager langsom dræning af pulp under papirfremstilling og støbning og hindring hurtig og økonomisk rentable proces, samt påvirker fiber-bindingerne som ellers giver styrke til papir og emballage. Miljøprojekt nr.:1986, 2018


Udvikling af teknologi til nedbrygning i mikrobryggerier
Projektet har arbejdet med at udvikle et kompakt, mobilt og "uproblematisk" anlæg til fremstilling af vand til nedbrygning. Nedbrygning (High Gravity Brewing, HGB) sparer energi, kapacitet og arbejdskraft svarende til nedbrygningsprocenten. Dertil  kommer miljøeffekter i form af, at råvarerne udnyttes lidt bedre, og udledning af organisk materiale mindskes. MUDP-rapport, 2018

FloTek - Udvikling af teknologikoncept til opkoncentrering af højværdikomponenter fra industrielle spildevandsstrømme
FloTek havde til formål at udvikle en innovativ og robust flotations- og op-koncentreringsteknologi, som muliggør en kosteffektiv udvinding af højværdikomponenter, og som renser vandige spildstrømme i fødevareindustrien. Projektet kortlagde som en case spildevandet fra en produktion af rejemel i Ilulissat. Baseret på denne case samt pilotforsøg estimeres det, at det er muligt at udvinde ca. 40 % af det tørstof, som i dag udledes med spildevandet. Såfremt teknologikonceptet bliver videreudviklet, vil det kunne afsættes bredt til virksomheder inden for fødevareproduktion. MUDP-rapport, 2018