Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling af nye produkter

Vindmøllevinger

  • Genanvendelse af glasfibermateriale 
    Det anslås, at der årligt kasseres 7 – 10.000 t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres 12 – 15.000 t årligt. I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på materialets isolerende egenskaber. Resultaterne af udførte test på det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode isolerende egenskaber, der er sammenlignelige med egenskaber for almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere er materialet vist at være mekanisk stabilt med egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

 

Anden nyttiggørelse af recirkulerede materialer

  • Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber Rapporten har gennemført en udvikling af procesteknologi og produktionsmetoder til fremstilling af støjskærmselementer af genanvendte glasfiber- og plastmaterialer, frestilling af en "0-serie" af støjskærmsprodukter og dokumentation for produkternes kvalitet ved akkrediterede test. Miljøprojekt nr. 1890, 2016.
  • Fremstilling af kompositprofiler på baggrund af genanvendte glasfibre
    Fiberline Composit A/S har i projektet undersøgt muligheden for at erstatte glasråvaren til produktion af kompositprofiler med kasseret glas fra anden industriel produktion. Resultaterne har vist at det teknologisk er muligt, men på grund af bl.a. stigende pris på kasseret glas har det vist sig for nuværende ikke at være en kommercielt interessant løsning. Virksomheden har derfor valgt at stoppe projektet alerede i analysefasen. Miljøprojekt nr. 1819, 2015