Andre projekter

  • Olie-Vand-emulsioner
    Formålet med projektet er udvikling af løsninger til reduktion af miljøbelastningen i forbindelse med brug og afskaffelse af olie-vand-emulsioner såsom køle-smøre-middel. Miljøprojekt nr.: 1899, 2016

  • Optimering af højkalorie affaldsudnyttelse i cementindustrien
    Projektet fokuser på udvikling af et nyt sorteringssystem, 
    der kan frasortere plastikwrap og metal wire fra SRF affaldsballer.  Projektet blev afsluttet før tid, idet systemet var for upålideligt til at undgå uforudsete driftsstop. Miljøprojekt nr. 2027, 2018