Projekter

Her på siden kan du læse mere om de projekter, som MUDP har støttet.

Tavle med ikon-tegninger

Bevilgede projekter

Se hvilke projekter, der har fået tilskud gennem årene

Afsluttede projekter

Information om alle afsluttede projekter indenfor emnerne cirkulær økonomi og affald, kemi, luft, støj, vand, klimatilpasning, industriens miljøindsats og bæredygtigt byggeri.

Cases

Gode eksempler fra danske virksomheder om udvikling af miljøvenlig teknologi.

Video-cases

Se videoer med udvalgte projekter

Fyrtårnsprojekter

Fyrtårnsprojekterne er større satsninger, der går længere på miljøområdet, end loven foreskriver. 

Hvad er miljøteknologi?

Miljøeffektive teknologier (grønne teknologier) er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensnings-teknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. 


Eksempler kan være røggasrensning, vandrensning, enzymer til dyrefoder og vaskepulver, energibesparende pumper og miljøvenlige alternativer til problematiske kemikalier.

Se mere om rammer og prioriteringer for MUDP