Nøgletal og evaluering af den miljøteknologiske indsats

Evalueringer af MUDP

Evaluering af MUDP for perioden 2007-2017 (PDF)

Evaluering af den miljøteknologiske indsats 2007 - 2011 (link)


Faktaark og beretninger

Faktaark med nøgle tal for 2008-2011 (Word)

Faktaark_med nøgletal for 2012 (PDF)

Faktaark med nøgletal for 2013 (PDF)

Faktaark  med nøgletal for 2014 (PDP)

Link til MUDP bestyrelsens beretninger for 2015 og 2016  (link)


Status for indsatsen

Status for indsatsen for miljøeffektiv teknologi_2008 (PDF)

Redegørelse for miljøteknologi indsats 2007-2009, oktober 2009 (PDF)