Workshop om miljøteknologi 19. november 2010

Miljøministeriet afholdt workshop om miljøteknologi,  den 19. november 2010, kl. 13.15 – 15.30 i Eigtveds Pakhus, København K.

Hensigten var at give interesserede mulighed for at drøfte udfordringer og behov for teknologiudvikling på kort og på lang sigt, herunder at pege på, hvilke temaer der skal prioriteres under handlingsplanen i 2011.

Workshoppen indgik som en del af eftermiddagsprogrammet under ”Konferencen om miljø og vækst – status efter Visionskonferencen”.

Det var organiseret som én workshop med et fælles oplæg og tre efterfølgende parallelle sessioner med fokus på henholdsvis vand, luft og affald.

De parallelle sessioner var opbygget lidt forskelligt, men fælles for dem var, at der var lejlighed til at komme med bud på hvilke temaer, der skal prioriteres under handlingsplanen i 2011.

Læs programmet
Læs invitation

Læs rapport fra_affaldssession (PDF, 3009 kb)

Læs rapport fra luftsessionen (PDF, 62 kb)

Læs rapport_fra vandsession (PDF, 50 kb)