Præsentationer fra workshop på vandområdet

Oplægsoversigt

Kosteffektiv oprensning

LCA sekundavand

Lokalisering af fejltilslutninger

MILTEK

Multi level sampler

Online Coli detection

Opgradering af regnsvandsbassiner

Opsamling af tungmetaller

Overløb på faskine

Tilførsel af lokal renset regnvand