Lovgrundlag

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Formålet med loven er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Loven har blandt andet baggrund i finanslovsaftalen for 2015, hvor der blev afsat midler til MUDP for de kommende fire år. Det giver et langsigtet perspektiv for indsatsen, og i tråd hermed er rammerne for MUDP nu fastlagt i en lov. MUDP-programmet ledes af en professionel bestyrelse med 8 medlemmer nedsat af miljø- og fødevareministeren, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har en erhvervsmæssig baggrund. Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en 4-årig strategi for indsatsen under programmet. 

Fra 2016 skal bestyrelsen med udgangspunkt i miljø- og fødevareministerens prioritering af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens 4-årige strategi udarbejde en årlig handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse.

2015 var et overgangsår, hvor miljø- og fødevareministeren som hidtil efter dialog med folketingets partier fastlagde de overordnede rammer og prioriteringer. Det betød, at ansøgningsrunder i 2015 blev offentliggjort i foråret 2015. Den nye bestyrelsen traf afgørelserne om tilskud i efteråret 2015.

Læs Miljø- og fødevareministerens rammer og prioriteringer for MUDP 2015 

Læs MUDP bestyrelsens strategi

Resultater af den miljøteknologiske indsats

Bliv klogere på status og resultater af regeringens miljøteknologiske indsats under danske cases, projekter og MUDP i tal og evaluering