Strategi

Bestyrelsen strategi for perioden 2020-23 blev offentliggjort i december 2019.

Baggrund

MUDP´s bestyrelse arbejder med 4-årige strategier, som udstikker rammer og retningslinjer for MUDP´s arbejde i strategiperioden. 

MUDP´s strategi 2020-2023

MUDP´s strategi 2016-2019