Strategi

Bestyrelsen har i januar 2016 fastlagt sin strategi for MUDP 2016-2019.

Læs strategien for MUDP 

 Baggrund

Som et led i bestyrelsens arbejde med udvikle den 4-årige strategi, afholdt bestyrelsen torsdag den 22. oktober 2015 en konference på Christiansborg. I konferencen deltog ca. 95 deltagere fra bl.a. virksomheder, politikere og organisationer for at give MUDP’s bestyrelse anbefalinger til indhold og retning for MUDP i de kommende 4 år. I løbet af konferencens 4 timer fik bestyrelsen masser af værdifuldt input til deres arbejde med en 4-årig strategi.

Læs mere om program, deltagere og se slides fra mødet