Bestyrelsen

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). For at sikre en mere langsigtet satsning på udviklingen af grøn teknologi ledes Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi (MUDP) nu af en professionel bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.

Læs bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens medlemmer

Jeanett Vikkelsøe

Formand Jeanett Vikkelsøe

Udpeget af Miljøministeren

Salgs- og marketingdirektør, CCO/CSO, Marius Pedersen A/S

Erfaring

Marius Pedersen A/S, CCO/CSO, siden 2000
Marius Pedersen A/S, Danmark, salgs- og marketingchef 1997-2000
Afdelingen for internationale aktiviteter, Marius Pedersen A/S, Tjekkiet, Slovakiet, 1992-1997

Tillidshverv

Bestyrelsen, MUDP, 2019-
Bestyrelsen, Affalds- og Ressource Industrien A/S (ARI) (v/Dansk Industri) 2013-
Medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, 2016–2017
Bestyrelsen, Odense Affaldssortering A/S, 2003–
Formand for Specialudvalg for Affald (Dansk Industri) 2010–2014
Bestyrelsesmedlem, Dansk Byggeri, sektion Fyn, 2007–2008
Formand for Miljøsektionen, Dansk Byggeri, 2005–2008

Uddannelse

Cand. Negot, SDU, 1991
Bestyrelsesakademiet, KU, 2011


 

Jesper Nerlov

Jesper Nerlov

Udpeget af Miljøministeren 

Erfaring

Haldor Topsøe, Executive Vice President and Chief Technology (1998-)
Assisterende professor DTU (1996-1998)

Øvrige poster

Medlem i DIs forskning og uddannelses udvalg
Medlem i Nordic Catalysis society
Medlem af bestyrelsen for BioRefining Alliance

Uddannelse

Københavns Universitet, PhD i kemi

Yderligere

Født 1968, har siddet i den tidligere miljøministerens erhvervspanel for grøn omstilling. Har også siddet i bestyrelsen for Dansk Miljøteknologi. Haldor Topsøe leverer katalysatorer til mange formål herunder til forskellige løsninger der reducerer luftforureningen. Virksomheden har igennem mange år bakket op om Miljøministeriets indsats på luftområdet – deltaget aktivt i MUDP – partnerskaber, eksportfremme og udviklings projekter.

Interview med Jesper Nerlov i Ingeniøren


 

Claus Hélix-Nielsen

Claus Hélix-Nielsen 

Udpeget efter indstilling fra Uddannelses- og Forskningsministeren

Erfaring

DTU Miljø, Institutdirektør, 2019
DTU Miljø, Professor, 2018
Aquaporin Asia Pte Ltd Singapore, CEO, 2017-2018
Aquaporin A/S, Vice President and Chief Technology Officer, 2006-2018
Lektor DTU Fysik & Miljø, 2003-2018
Forskningsadjunkt Københavns Universitet, 2000-2003
Postdoctoral fellow, Kgl. Veterinær og Landbrugshøjskole, Københavns Universitet og Weill Medical College, Cornell University New York, New York, USA, 1993-2000

Øvrige psoter

Medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi
Medlem af Aquaporin Group Advisory Board
Medlem af styregruppen for INNO-MT
Leder af Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese, Maribor Universitet, Slovenien

Uddannelse

Civilingeniør, 1990 & PhD i fysik, 1993, DTU

Yderligere

Født 1964, har i årene 2006-2018 sideløbende med sine akademiske ansættelser på DTU været involveret i forskellige start-ups (Aquaporin A/S, Golgi ApS, INNITI ApS samt NoBriner IVS). Modtog i 2013 Dannmarks Naturvidenskabelige Industripris og i 2014 den Europæiske Patentorganisations Innovator Award som medopfinder af biomimetiske vandrensningsmembraner


 

Jesper Daugaard

Jesper Daugaard 

Udpeget efter indstilling af Erhvervs- og Vækstministeren

Sr. Vice President, Global Marketing, Kamstrup A/S

Erfaring

Kamstrup A/S, Sr. Vice President, 2013
Secop GmbH, Marketing Director, 2010-2012
Danfoss A/S, Danfoss Business System, 2003-2010

Øvrige poster

Medlem i DI Energis bestyrelse
Formand for DI Vands bestyrelse
Medlem af tænketanken Akademiet for de Teknisk Videnskaber

Uddannelse 

Executive Master in Management, Ashridge Business School
Copenhagen Business School, Bachelor in Commerce 

Yderligere

Født 1974, har tidligere arbejdet i IT og konsulent branchen og været med til at drive en række start ups. Hos Kamstrup har fokus været på digitalisering af vand og energi forsyninger med Danmark som innovationsbase til at øge dansk eksport af vand og energi teknologi. Kamstrup har i perioden 2013 – 2018 fordoblet sin omsætning og antal medarbejdere i Danmark.


 

Henrik Jørgen Andersen

Forskningsrådgiver og forskningsdirektør, Arla Foods.

Udpeget efter indstilling fra fødevareministeren.


Erfaring
2022-nuværende Forskningsrådgiver, Arla Foods
1996-nuværende Forskningsdirektør (-2006) Adjunkt professor, Aarhus Universitet
2014-2022 Senior Innovation Manager (-2021) Senior Rådgiver Arla Foods Ingredients
2006-2014 Ledende stillinger, Arla Foods
1992-2006 Lektor, Københavns Universitet
1989-1992 Assisterende Professor, Københavns Universitet

Uddannelse
Cand.brom. fra Landbohøjskolen i 1986
Ph.d. fra Landbohøjskolen i fødevarekemi i1989
Tillidshverv mv.
2019-nuværende Bestyrelsesmedlem, Innovationsfonden
Tidligere forskningschef på Dansk Jordbrugsforskning
Tidligere forskningsrådgiver for Arla Food Ingredients


 

Ole Buhl

Vicedirektør og leder af ESG, ATP.

Udpeget efter indstilling af klima,- energi-, og forsyningsministeren.

Erfaring
2019-nuværende Vicedirektør, ATP
2005-2019 Ledende stillinger, ATP
2002-2005 Rådgiver, DI
2000-2002 Politisk rådgiver, LA


Uddannelse
2008-2008 Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
2005-2005 Business, Copenhagen Business School
1993-2000 Cand.Scient.Pol (Politics), Aarhus Universitet
1997-1998 Administration og organisatorisk videnskab, Universitetet i bergen
2003-2003 Tax law, Københavns Universitet

Tillidshverv mv.
2019-nuværende Medlem, SASB
2021-2022 Styregruppemedlem, Biodiversitet i Finans, World Economic Forum
2017-2021, Medlem, Principles for Responsible Investment
2015-2018 + 2008-2011 Bestyrelsesmedlem, Dansif
2015-2017 Rådgivende bestyrelsesmedlem, GRESB Infrastructure
2011-2015 Formand, Dansif


 

Kasper Guldager

Medstifter, Home.Earth.

Udpeget af Miljøministeren.

Erfaring
2022 Gæsteprofessor (Planetary Sustainability), University of Washington
2021-nuværende medstifter, Home.Earth
2021- Formand, Standards for Circular Construction, Danish Standard
2019-2021 Gæsteprofessor, Technische Universität München
2012-2021 Medejer og senior partner, 3XN
2006-2021 Medstifter og direktør, GXN
2018-2020 Gæsteprofessor, University of Calgary
2018-2020 Gæsteprofessor, Delft University of Technology
2006-2012 Underviser, AAU, TEC, Det Kongelige Danske Kunstakademi, SDU, North Carolina
State University
2005-2012 Indehaver, The Digital Laboratory
2009-2011 Timelærer, Det Kongelige Danske Kunstakademi
2005-2009 Journalist, Arkitektens forlag
2005-2006 Konkurrencearkitekt, Henning Larsen Architects
2002-2003 Formand, EASA

Uddannelse
2004-2004 Vertical studio, Advanced materials and ways of production, SCI-Arc
1998-2005 Arkitektskolen Aarhus

Tillidshverv mv.
2018-2022 Særlig rådgiver, ekspert i cirkularitet, Gemeente Amsterdam
2017-2022 Bestyrelsesmedlem, Peikko Group Corporation
2019-2021 Medlem af tænketank, International Olympic Committee
2020-2020 Juryformand, UIA
2016-2017 Formand for byggeri og anlæg sektion, The Danish Government Advisory Board
for Circular Economy
2015- Medlem, Danish Design Counsil
2013-2018 Bestyrelsesformand, Urban Green
2013-2018 Faglig tovholder, Innovation Lab
2013-2015 Stifter af studio, Studie Regenerative Architecture
2010-2016 Bestyrelsesmedlem, Danish Society for Material Technology


 

Mette Vestergaard

CEO, DHI.

Udpeget af Miljøministeren.

Erfaring
2020-nuværende CEO, DHI
2016-2020 EVP Global People and Business Transformation, LEO A/S
2006-2016 CEO, Mannaz A/S
1999-2006 Vice President, Novozymes
1991-1999 Change Management Specialist, Accenture

Uddannelse
1995-1996 Masters degree, Communication and Media Studies, Danmarks Journalisthøjskole
1985-1990 Cand.merc, Aarhus Universitet

Tillidshverv mv.
2018- nuværende Bestyrelsesviceformand, DHI
2016- nuværende Bestyrelsesmedlem, CBS
2015- nuværende Bestyrelsesmedlem, DESMI
2013-2021 Bestyrelsesmedlem, Axcel
2017-2020 Bestyrelsesmedlem, LEO Innovation Lab
2014-2016 Rådsmedlem, Udenrigsministeriet
2013-2016 Bestyrelsesmedlem, SFI
2010-2016 Bestyrelsesnæstformand, DEA
2013-2015 Rådsmedlem, Uddannelses- og Forskningsministeriet
2012-2015 Bestyrelsesmedlem, Dansk Industri
2009-2014 Bestyrelsesmedlem, Danida Fellowship Centre