Bestyrelsen

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). For at sikre en mere langsigtet satsning på udviklingen af grøn teknologi ledes Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi (MUDP) nu af en professionel bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.

Læs bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens medlemmer

Jeanett Vikkelsøe

Formand Jeanett Vikkelsøe

Udpeget af Miljøministeren

Salgs- og marketingdirektør, CCO/CSO, Marius Pedersen A/S

Erfaring

Marius Pedersen A/S, CCO/CSO, siden 2000
Marius Pedersen A/S, Danmark, salgs- og marketingchef 1997-2000
Afdelingen for internationale aktiviteter, Marius Pedersen A/S, Tjekkiet, Slovakiet, 1992-1997

Tillidshverv

Bestyrelsen, MUDP, 2019-
Bestyrelsen, Affalds- og Ressource Industrien A/S (ARI) (v/Dansk Industri) 2013-
Medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, 2016–2017
Bestyrelsen, Odense Affaldssortering A/S, 2003–
Formand for Specialudvalg for Affald (Dansk Industri) 2010–2014
Bestyrelsesmedlem, Dansk Byggeri, sektion Fyn, 2007–2008
Formand for Miljøsektionen, Dansk Byggeri, 2005–2008

Uddannelse

Cand. Negot, SDU, 1991
Bestyrelsesakademiet, KU, 2011

Jørn Jespersen

Jørn Jespersen

Udpeget efter indstilling fra fødevareministeren

Erfaring

Indehaver af JJ Advice ( 2005-)
Sekretariatsleder i Organisationen for Vedvarende Energi
Lærer på VUC
MF (SF) (1987-1988 og 1994 – 2005)


Øvrige poster

Formand for Natur- og landbrugskommissionen
Formand for Akvakulturudvalget
Medlem af Grønt Innovationsforum

Uddannelse

Læreruddannet, Blaagard seminarium
HD i ledelse og organisation, CBS

Vibeke Svendsen

Vibeke Svendsen

Udpeget efter indstilling fra klima-, energi- og bygningsministeren 

Erfaring

Proffesionelt Bestyrelsesmedlem (2021-)
Adm. direktør i Envotherm A/S (2007-2021)
Økonomichef i Cimbria Tømmerhandel A/S (2005-2007)
Økonomichef i International Business College (2000-2005)
KPMG (1988-2000)

Øvrige poster

Bestyrelsesmedlem DI Syd
Medlem af DI’s udvalg for små og mellemstore virksomheder
Bestyrelsesmedlem i Dansk Miljøteknologi
Medlem i regeringens vækstteam for vand, bio og miljø

Uddannelse

MSc Business Administration and Auditing, Syddansk Universitet

Jesper Nerlov

Jesper Nerlov

Udpeget af Miljøministeren 

Erfaring

Haldor Topsøe, Executive Vice President and Chief Technology (1998-)
Assisterende professor DTU (1996-1998)

Øvrige poster

Medlem i DIs forskning og uddannelses udvalg
Medlem i Nordic Catalysis society
Medlem af bestyrelsen for BioRefining Alliance

Uddannelse

Københavns Universitet, PhD i kemi

Yderligere

Født 1968, har siddet i den tidligere miljøministerens erhvervspanel for grøn omstilling. Har også siddet i bestyrelsen for Dansk Miljøteknologi. Haldor Topsøe leverer katalysatorer til mange formål herunder til forskellige løsninger der reducerer luftforureningen. Virksomheden har igennem mange år bakket op om Miljøministeriets indsats på luftområdet – deltaget aktivt i MUDP – partnerskaber, eksportfremme og udviklings projekter.

Interview med Jesper Nerlov i Ingeniøren


 

Nina Kovsted

Nina Kovsted Helk 

Udpeget af Miljøministeren 

Filantropidirektør (CPO)

Erhvervserfaring

Filantropidirektør(CPO) i Realdania siden 2018
Administrerendedirektør i JJW ARKITEKTER A/S, 2017-2018
Tegnestuechef i JJW ARKITEKTER A/S, 2016-2017
Ejendomschef i Hvidovre Kommune, 2013-2016
Ejendomsudvikler, arkitekt hos Freja Ejendomme A/S, 2009-2013
Sagsarkitekt og projektleder hos Holgaard Arkitekter A/S, 2005-2009
Sagsarkitekt og projektkoordinator hos AI-Gruppen A/S, 2003-2005
Projektudvikler hos Holgaard Arkitekter ApS, 2002-2003

Nuværende tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Komitéen UIA 2023 Copenhagen siden 2019
Bestyrelsesmedlem i Bolus siden 2019
Bestyrelsesmedlem i Realdania By & Byg siden 2018
Bestyrelsesmedlem i BLOXHUB siden 2018

Uddannelse

Kunstakademiets Arkitektskole, 1996-2002
Marie Kruse Gymnasium, 1990-1993


 

Claus Hélix-Nielsen

Claus Hélix-Nielsen 

Udpeget efter indstilling fra Uddannelses- og Forskningsministeren

Erfaring

DTU Miljø, Institutdirektør, 2019
DTU Miljø, Professor, 2018
Aquaporin Asia Pte Ltd Singapore, CEO, 2017-2018
Aquaporin A/S, Vice President and Chief Technology Officer, 2006-2018
Lektor DTU Fysik & Miljø, 2003-2018
Forskningsadjunkt Københavns Universitet, 2000-2003
Postdoctoral fellow, Kgl. Veterinær og Landbrugshøjskole, Københavns Universitet og Weill Medical College, Cornell University New York, New York, USA, 1993-2000

Øvrige psoter

Medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi
Medlem af Aquaporin Group Advisory Board
Medlem af styregruppen for INNO-MT
Leder af Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese, Maribor Universitet, Slovenien

Uddannelse

Civilingeniør, 1990 & PhD i fysik, 1993, DTU

Yderligere

Født 1964, har i årene 2006-2018 sideløbende med sine akademiske ansættelser på DTU været involveret i forskellige start-ups (Aquaporin A/S, Golgi ApS, INNITI ApS samt NoBriner IVS). Modtog i 2013 Dannmarks Naturvidenskabelige Industripris og i 2014 den Europæiske Patentorganisations Innovator Award som medopfinder af biomimetiske vandrensningsmembraner


 

Jesper Daugaard

Jesper Daugaard 

Udpeget efter indstilling af Erhvervs- og Vækstministeren

Sr. Vice President, Global Marketing, Kamstrup A/S

Erfaring

Kamstrup A/S, Sr. Vice President, 2013
Secop GmbH, Marketing Director, 2010-2012
Danfoss A/S, Danfoss Business System, 2003-2010

Øvrige poster

Medlem i DI Energis bestyrelse
Formand for DI Vands bestyrelse
Medlem af tænketanken Akademiet for de Teknisk Videnskaber

Uddannelse 

Executive Master in Management, Ashridge Business School
Copenhagen Business School, Bachelor in Commerce 

Yderligere

Født 1974, har tidligere arbejdet i IT og konsulent branchen og været med til at drive en række start ups. Hos Kamstrup har fokus været på digitalisering af vand og energi forsyninger med Danmark som innovationsbase til at øge dansk eksport af vand og energi teknologi. Kamstrup har i perioden 2013 – 2018 fordoblet sin omsætning og antal medarbejdere i Danmark.