Bestyrelsen

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). For at sikre en mere langsigtet satsning på udviklingen af grøn teknologi ledes Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi (MUDP) nu af en professionel bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.

Læs bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens medlemmer