Bestyrelsen

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). For at sikre en mere langsigtet satsning på udviklingen af grøn teknologi ledes Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi (MUDP) nu af en professionel bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.

Læs bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens medlemmer

Malou Aamund

Formand Malou Aamund 

Udpeget af miljø- og fødevareministeren

Erfaring

Direktør, Google Danmark

2011-2016: Direktør i Microsoft.

2007-2011: MF (V og Ny Alliance)

2005-2007: Territory Executive, IBM Northeast.

2003-2005: Country Marketing Manager, IBM Denmark.

2001-2003: Country Manager, Partners, IBM Denmark.

2000-2001: Business Development Executive, IBM Americas

1999-2000: Marketing Programme Manager, IBM

Øvrige poster

2012 - : Medlem af bestyrelsen for DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation)

2008 – 2012: Bestyrelsesmedlem, Bindslev Consulting

2007 – 2011: Bestyrelsesmedlem, Henning Larsen Architects

Uddannelse

Cand.merc., Copenhagen Business School.


Jørn Jespersen

Jørn Jespersen

Udpeget efter indstilling fra fødevareministeren

Erfaring

Indehaver af JJ Advice ( 2005-)
Sekretariatsleder i Organisationen for Vedvarende Energi
Lærer på VUC
MF (SF) (1987-1988 og 1994 – 2005)


Øvrige poster

Formand for Natur- og landbrugskommissionen
Formand for Akvakulturudvalget
Medlem af Grønt Innovationsforum

Uddannelse

Læreruddannet, Blaagard seminarium
HD i ledelse og organisation, CBS


Vibeke Svendsen

Vibeke Svendsen

Udpeget efter indstilling fra klima-, energi- og bygningsministeren 

Erfaring

Adm. direktør i Envotherm A/S (2007-)
Økonomichef i Cimbria Tømmerhandel A/S (2005-2007)
Økonomichef i International Business College (2000-2005)
KPMG (1988-2000)

Øvrige poster

Bestyrelsesmedlem DI Syd
Medlem af DI’s udvalg for små og mellemstore virksomheder
Bestyrelsesmedlem i Dansk Miljøteknologi
Medlem i regeringens vækstteam for vand, bio og miljø

Uddannelse

MSc Business Administration and Auditing, Syddansk Universitet


Jesper Nerlov

Jesper Nerlov

Miljøminister udpeger (Luftforurening)

Erfaring

Haldor Topsøe, Executive Vice President and Chief Technology (1998-)
Assisterende professor DTU (1996-1998)

Øvrige poster

Medlem i DIs forskning og uddannelses udvalg
Medlem i Nordic Catalysis society
Medlem af bestyrelsen for BioRefining Alliance

Uddannelse

Københavns Universitet, PhD i kemi

Yderligere

Født 1968, har siddet i den tidligere miljøministerens erhvervspanel for grøn omstilling. Har også siddet i bestyrelsen for Dansk Miljøteknologi. Haldor Topsøe leverer katalysatorer til mange formål herunder til forskellige løsninger der reducerer luftforureningen. Virksomheden har igennem mange år bakket op om Miljøministeriets indsats på luftområdet – deltaget aktivt i MUDP – partnerskaber, eksportfremme og udviklings projekter.

Interview med Jesper Nerlov i Ingeniøren


 

Nina Kovsted

Nina Kovsted Helk 

Udpeget af Miljøministeren 

Filantropidirektør (CPO)

Erhvervserfaring

Filantropidirektør(CPO) i Realdania siden 2018
Administrerendedirektør i JJW ARKITEKTER A/S, 2017-2018
Tegnestuechef i JJW ARKITEKTER A/S, 2016-2017
Ejendomschef i Hvidovre Kommune, 2013-2016
Ejendomsudvikler, arkitekt hos Freja Ejendomme A/S, 2009-2013
Sagsarkitekt og projektleder hos Holgaard Arkitekter A/S, 2005-2009
Sagsarkitekt og projektkoordinator hos AI-Gruppen A/S, 2003-2005
Projektudvikler hos Holgaard Arkitekter ApS, 2002-2003

Nuværende tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Komitéen UIA 2023 Copenhagen siden 2019
Bestyrelsesmedlem i Bolus siden 2019
Bestyrelsesmedlem i Realdania By & Byg siden 2018
Bestyrelsesmedlem i BLOXHUB siden 2018

Uddannelse

Kunstakademiets Arkitektskole, 1996-2002
Marie Kruse Gymnasium, 1990-1993


 

Claus Hélix-Nielsen

Claus Hélix-Nielsen 

Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren

Erfaring

DTU Miljø, Institutdirektør, 2019
DTU Miljø, Professor, 2018
Aquaporin Asia Pte Ltd Singapore, CEO, 2017-2018
Aquaporin A/S, Vice President and Chief Technology Officer, 2006-2018
Lektor DTU Fysik & Miljø, 2003-2018
Forskningsadjunkt Københavns Universitet, 2000-2003
Postdoctoral fellow, Kgl. Veterinær og Landbrugshøjskole, Københavns Universitet og Weill Medical College, Cornell University New York, New York, USA, 1993-2000

Øvrige psoter

Medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi
Medlem af Aquaporin Group Advisory Board
Medlem af styregruppen for INNO-MT
Leder af Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese, Maribor Universitet, Slovenien

Uddannelse

Civilingeniør, 1990 & PhD i fysik, 1993, DTU

Yderligere

Født 1964, har i årene 2006-2018 sideløbende med sine akademiske ansættelser på DTU været involveret i forskellige start-ups (Aquaporin A/S, Golgi ApS, INNITI ApS samt NoBriner IVS). Modtog i 2013 Dannmarks Naturvidenskabelige Industripris og i 2014 den Europæiske Patentorganisations Innovator Award som medopfinder af biomimetiske vandrensningsmembraner


 

Jeanett Vikkelsøe

Jeanett Vikkelsøe

Udpeget af Miljøministeren

Erhvervserfaring

2000-        : Salgs- og marketingdirektør, CCO/CSO, medlem af den danske direktion, Marius Pedersen A/S, Ferritslev
1997-2000: Salgs- og marketingchef, Marius Pedersen A/S, Danmark
1995-1997: Marketingchef, Afdelingen for internationale aktiviteter, Marius Pedersen A/S, Markeder: Tjekkiet, Slovakiet
1992-1995: Eksportassistent, Afdelingen for internationale aktiviteter, Marius Pedersen A/S, Markeder: Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland (ØST)

Professionelle tillidshverv

2019: Bestyrelsesmedlem, Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP
2016: Formand for bestyrelsen i Odense Affaldssortering A/S, datterselskab i Marius Pedersen A/S
2014: Formand for interesseorganisationen Affalds- og Ressource Industrien A/S (ARI) (v/Dansk Industri)
2016–2017: Medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi
2013-2014: Menigt medlem, Affalds- og Ressource Industrien A/S (ARI)
2003–2016: Bestyrelsesmedlem, Odense Affaldssortering A/S
2010–2014: Formand for Specialudvalg for Affald (Dansk Industri)
1998–2008: Bestyrelsesmedlem, Dansk Special Affald A/S, datterselskab i Marius Pedersen A/S
1998–2014: Bestyrelsesmedlem, Gen-Tek I/S, selskab i Marius Pedersen A/S
2007–2008: Bestyrelsesmedlem, Dansk Byggeri, sektion Fyn
2005–2008: Formand for Miljøsektionen, Dansk Byggeri
1998–2005, 2010-2014: Bestyrelsesmedlem, Danfiber A/S, udpeget af Marius Pedersen A/S

Uddannelse

2011 Bestyrelsesakademiet, Det juridiske fakultet, Københavns Universitet
1995–1998 Eksamensafslutning alle enkelt fag på HDO-studiet, Odense Universitet (ingen specialeskrivning)
1991 Cand. Negot (engelsk), Odense Universitet


 

Jesper Daugaard

Jesper Daugaard 

Udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren

Sr. Vice President, Global Marketing, Kamstrup A/S

Erfaring

Kamstrup A/S, Sr. Vice President, 2013
Secop GmbH, Marketing Director, 2010-2012
Danfoss A/S, Danfoss Business System, 2003-2010

Øvrige poster

Medlem i DI Energis bestyrelse
Formand for DI Vands bestyrelse
Medlem af tænketanken Akademiet for de Teknisk Videnskaber

Uddannelse 

Executive Master in Management, Ashridge Business School
Copenhagen Business School, Bachelor in Commerce 

Yderligere

Født 1974, har tidligere arbejdet i IT og konsulent branchen og været med til at drive en række start ups. Hos Kamstrup har fokus været på digitalisering af vand og energi forsyninger med Danmark som innovationsbase til at øge dansk eksport af vand og energi teknologi. Kamstrup har i perioden 2013 – 2018 fordoblet sin omsætning og antal medarbejdere i Danmark.