Rådgivende Udvalg om Grøn Teknologi

Det Rådgivende Udvalg for Miljøteknologi blev nedsat af miljøministeren i sommeren 2013 for at rådgive omkring den miljøteknologiske indsats. Udvalget er ophørt igen i sommeren 2015.

Udvalget havde til opgave i dialog med Miljøministeriet at:

 • pege på de mere præcise temaer og problemstillinger, hvor der indkaldes ansøgninger
 • rådgive om den langsigtede indsats, herunder at pege på fremtidige indsatsområder både under hensyn til miljømæssige udfordringer, teknologiske muligheder og markedsmuligheder
 • rådgive om reguleringsmæssige initiativer, der i samspil med tilskudsmidler kan fremme af innovation og grøn omstilling

Udvalget er nedsat med hjemmel i bekendtgørelse  nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi. Udvalget er nedsat i juni 2013 for en 2-årig periode. Udvalget er ophørt i sommeren 2015. I foråret 2015  har Folketinget vedtaget nye rammer for MUDP.

Medlemmer af og suppleanter til Rådgivende Udvalg for Grøn Teknologi

Formand: Jannicke Schultz-Petersen, Adm. Direktør, MJK Automation ApS

Medlemmer

 • Jørn Jespersen, direktør, Dansk Miljøteknologi
 • Karin Klitgaard,  Miljøpolitisk chef, Dansk Industri
 • Ernst Tiedemann, Adm. Direktør, Force Technology

Suppleanter

 • Jørgen Magner, Dansk Miljøteknologi
 • Christina Busk, konsulent, Dansk Industri
 • Helle Westphal, Afdelingsleder, Miljø og Toksikologi, DHI

Sekretariat

 • Søren Bukh Svenningsen, kontorchef, Miljøstyrelsen
 • Niels Henrik Mortensen, funktionsleder, Miljøstyrelsen
 • Mariane T. Hounum, Miljøstyrelsen