Medlemmer - rådgivende udvalg for økologisk byggeri

Udvalgets medlemmer pr. maj 2014

Formand: Ib Johansen, Landsforeningen for Økologisk Byggeri

Medlem: Nikolaj Hertel, NCC Property Development – udpeget af Green Building Council Denmark
Medlem: Inge Vestergaard, Arkitektskolen I Århus – udpeget af FBBB 
Medlem: Harpa Birgisdottir, Statens Byggeforskningsinstitut (Da denne er på barsel er istedet indtrådt suppleant Søren Aggerholm)
Medlem: Heidi B. Bugge, Dansk Standard (Miljømærkning Danmark)
Medlem: Lasse Kofoed Nielsen, Landsforeningen for Økologisk Byggeri
Medlem: Charlotte Micheelsen, Energistyrelsen – udpeget af Klima- Energi og Bygningsministeriet
Medlem: Søren Lyngsgaard, Vugge til Vugge Danmark
Medlem: Allan Leegaard, Byggefagenes Samvirke

Udvalgets formand udpeges af Miljøministeren i kraft af sin person. Udvalget øvrige medlemmer er udpeget af Miljøministeren på baggrund af indstilling fra følgende aktører på området:

Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Dansk Standard, Green Building Council Denmark, Klima- Energi- og Bygningsministeriet, Vugge til Vugge Danmark og Byggefagenes Samvirke.

Yderligere information