Økologisk byggeri - aktiviteter under indsatsen

Indsatsen for økologisk byggeri  omfatter bl.a.:

1. Aktiviteter og møder 

Møder mv. i det rådgivende udvalg herunder inddragelse af relevante eksterne deltagere, f.eks. oplæg fra virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner eller besøg på virksomheder og projekter.

Se her for mere information om aktiviteter i det Rådgivende Udvalg

2. Videnopbygningsprojekter, netværk o. lign.

Der er i 2013 igangsat tre projekter:

• Økologisk Byggeri: Værktøjer og sekretariat
• Økologisk Byggeri: Netværksfremme og pilotprojekt
• Økologisk Byggeri: Demonstration og kompetence

Resultater fra projekter vil kunne følges her i løbet af sommeren 2014

3. Faglig sparring om tilskud til Grøn Teknologi

Se her for information om tilskudsmuligheder, ansøgningsrunder

4. Substitutionsdatabase

Det rådgivende udvalg fungerer som følgegruppe på et forprojekt der skal afklare mulighederne for udvikling af en substitutionsdatabase.

Yderligere information