Rådgivende udvalg for økologisk byggeri

Det Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri er nedsat af Miljøministeren i sommeren 2013 til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne inden for økologisk byggeri. Udvalget er ophørt i sommeren 2015.

Det Rådgivende Udvalg fungerede som Miljøstyrelsens sparringspartner i forhold til teknologiudviklingsprojekter. Desuden var det en vigtig del af arbejdet i det Rådgivende Udvalg at fremme vidensopbygnings- og netværksaktiviteter inden for økologisk byggeri gennem en række aktiviteter. 

Det rådgivende udvalg skulle: 
• fremme et netværksarbejde blandt aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri, herunder miljøvenlig og energirigtigt byggeri og renovering af huse og almene boliger, 
• præcisere indhold i og størrelsen af projekter, der kan søge midler indenfor rammerne af prioriteringspapiret for grøn teknologimidlerne 
• sparre med Miljøministeriet og Klima-, Energi og Bygningsministeriet om udvikling af regulering for området

Læs mere om udvalgets aktiviteter 
Læs udvalgets forretningsorden