Baggrund

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

Miljøministeriet har siden 2007 haft en miljøteknologisk indsats med en tilskudsordning med fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for bl.a. vand, klimatilpasning, renere luft, bedre udnyttelse af ressourcerne m.v.

I forbindelse med finansloven i 2012, 2013 og 2014 er der afsat midler til en miljøteknologisk indsats under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Anvendelsen af midlerne blev fastlagt i et prioriteringsnotat af miljøministeren efter dialog med aftaleparterne.

Handlingsplanen for 2010-2011 var en udmøntning af en bred politisk aftale fra oktober 2009, der sikrede 90 mio. kr. i perioden 2010-2011 til at fremme en miljøteknologisk indsats indenfor områderne: vand, affald og luft. Et udkast til handlingsplan var forud for endelig udgivelse i offentlig høring. Læs høringsnotat med opsummering af høringssvar.

Forløberen var regeringens første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer, der løb i perioden 2007-2009. Denne handlingsplan rummede ni initiativer og var udtryk for en bred satsning i samarbejde med en række andre ministerier. De ni initiativer var: partnerskaber for innovation, eksportfremme, rådgivning og information til virksomhederne, forskning, miljøeffektiv teknologi i EU, Klima- og energiteknologi, miljøeffektive landbrugsteknologier, et rent og uspoleret vandmiljø og et sundt miljø.