MUDP støtter 11 spirende projekter med visioner om fremtidens miljøteknologi

Publiceret 13-07-2023

Med cirka 4,6 mio. kr. i støtte fra MUDP er otte mindre forprojekter og tre ETV-projekter nu klar til at teste potentialet i deres projektidé.

Foto: Blue Research, Per Dolmer

MUDP bestyrelsen har igen i år givet tilskud til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at gennemføre mindre forprojekter og verifikation af miljøteknologier (ETV). 

Ud af 14 ansøgninger til forprojekter og ETV-projekter har 11 modtaget tilsagn om tilskud fra MUDP’s bestyrelse. De kan nu gå på sommerferie med gode nyheder og se frem til projektstart på den anden side. Efter uddelingen har MUDP cirka 118 mio. kr. tilbage af årets pulje, som skal bruges på de lidt større udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og til fyrtårnsprojekter.

Ny metode til såning af ålegræs, bæredygtig husrenovering og ny slags minedrift

Projekterne spænder over en bred kam. I et af projekterne bliver der prøvet kræfter med en såmaskine til såning af ålegræsfrø, så udbredelsen af ålegræs kan ske hurtigere og mere effektivt i forhold til den manuelle udplantning af ålegræsstiklinger, der bruges i dag. Der arbejdes desuden med at præparere frøene, så de har noget at spire af.

Et andet projekt nørkler med udvikling af et digitalt værktøj, der skal hjælpe boligejere med at træffe bæredygtige valg, når de eksempelvis renoverer hjemme på matriklen. Projektet vil skabe en digital værktøjskasse, der styrker boligejeres og -branchens beslutninger om vedligehold og renovering af den konkrete bolig på baggrund af analyser af dynamiske, kontekstbaserede data.

Et helt tredje projekt vil teste om kritiske råstoffer kan udvindes fra geotermisk vand, som pumpes op fra +1.500 meters dybde. Hvis dette er muligt, vil det have store fordele i forhold til traditionel minedrift, som ofte lægger beslag på store arealer, har et højt CO2 -aftryk og forbruger store mængder vand.

Fakta om forprojekter og ETV

  • Et forprojekt er et mindre projekt, der giver virksomheder mulighed for at undersøge potentialet i en projektidé, før et reelt udviklingsprojekt sættes i gang.
  • Et ETV-projekt er et projekt, hvor hensigten er at fastslå, at en nyudviklet teknologi opfylder sit formål, samt hvor effektiv den er. Verifikation af miljøteknologier er en uafhængig afprøvning, verifikation og dokumentation af funktion- og effektivitet af et produkt eller teknologi.
  • MUDP giver op til 70 procent i tilskud til små- og mellemstore virksomheder, der gennemfører et forprojekt eller får dokumenteret deres teknologi ved en ETV. Der kan maksimalt opnås tilskud på 500.000 kr.
  • Se liste over bevilgede forprojekter og ETV i 2023 her.

For yderligere oplysninger

Karen Munch Mortensen, Funktionsleder, +45 22 46 52 82,  Obfuscated Email