Ny frist for at anmode om fyrtårnspitch

Publiceret 18-04-2023

Du kan stadig nå det!
Frist for anmodning om pitch-møde for fyrtårnsprojekter udskydes til den 24. april 2023 kl. 12.00.

Ansøgere til fyrtårnsprojekter har muligheden for at fremlægge projektet mundtligt på et pitch-møde med Miljøstyrelsen. Møderne er planlagt til at løbe af stabelen i uge 18. På mødet vil MUDP-sekretariatets medarbejdere kommentere på projektidéen og vurdere, om den ligger inden for rammerne af MUDP og har potentiale som et fyrtårnsprojekt.

Det er en god idé at indsende projektidéen og få feedback, før man skriver selve ansøgningen, men bemærk at det ikke er en forudsætning for at søge om tilskud fra MUDP.

Om fyrtårnspitch

Potentielle ansøgere til et fyrtårnsprojekt opfordres til at indsende sin projektidé til MUDP's sekretariat. Alle der indsende en skriftlig projektidé inviteres herefter til en skaldt fyrtårnspitch, hvor der først er mulighed for at præsentere projektideen, hvorefter sekretariatets medarbejdere giver feedback herpå.

Find skabelon til at skrive projektideen på denne side.